Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Nieuws

Adri Bom-Lemsta nieuwe voorzitter Glastuinbouw Nederland

Adri Bom-Lemstra (58) wordt met ingang van 1 mei 2021 de nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij werkt op dit moment als gedeputeerde van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie. Hier is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en innovatie, Land- en tuinbouw, Gezond en veilig en Milieu en bodem. Daarnaast is zij o.a. voorzitter van Greenports Nederland.
 
Vanuit haar huidige functies is Bom-Lemstra nauw verbonden aan de glastuinbouwsector en inhoudelijk goed op de hoogte van de belangrijkste thema’s, kansen en uitdagingen die er liggen. Zo is zij als gedeputeerde aanjager van de circulaire economie binnen de provincie Zuid-Holland en maakt ze zich hard voor de energietransitie in de tuinbouw.

Adri Bom-Lemstra wordt als voorzitter van Glastuinbouw Nederland het boegbeeld van de Nederlandse glastuinbouw. Samen met de directie en het team van specialisten gaat zij richting geven aan de verdere vergroening en verduurzaming van de sector. De nadruk komt met het aantreden van Bom-Lemstra hierbij nog sterker op de verbinding met maatschappelijke uitdagingen te liggen. Een financieel gezond ondernemersklimaat voor de leden staat daarbij voorop.

“De glastuinbouw draagt in het bijzonder bij aan een gezonde en gelukkige samenleving, zowel met haar producten als met de technische innovaties. Ik zie het als mijn taak om de verbinding met onze omgeving te intensiveren, waardoor straks iedereen de glastuinbouw een warm hart toe draagt”, aldus Bom-Lemstra.

Het bestuur van Greenports Nederland feliciteert haar en Glastuinbouw Nederland met deze benoeming. Wij verwachten dat Adri haar verbindende kwaliteiten gaat inzetten om de uitdagingen en kansen voor een duurzame en circulaire glastuinbouw verder vorm te geven.