Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Agenda

Agrifoodtech

De innovaties binnen de Agri en Food sector volgen elkaar in een rap tempo op met als doel: de wereld blijvend van voedsel voorzien, schaarste aanpakken en inspelen op de veranderende voedselketen. Tijdens AgriFoodTech draait alles om nieuwe technologie voor de Agri & Food sector. Denk hierbij onder andere aan sensoren, drones, robots, big data, vision, LED verlichting, systeemontwerp & integratie, automatisering, verpakkingen, ICT en foodtechnologie. 

AgriFoodTech is het platform waar High Tech & ICT innovaties voor efficiënter, effectiever, duurzamer of zelfs anders produceren in de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en (glas)tuinbouw centraal staan.

Op 11 en 12 december 2019 brengt AgriFoodTech de topsectoren “High Tech Systemen & Materialen” samen met “Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen”. Het doel:  samen te komen tot nieuwe technologische oplossingen voor Agri & Food. Zowel op de beursvloer als in het congres worden de laatste High Tech en ICT innovaties, producten, diensten en (onderzoeks)projecten gepresenteerd.

Onderstaande thema's worden dit jaar extra belicht:

  • The Food Factory of the future
  • Robots
  • Effectievere en efficientere machines
  • Big Data & ICT
  • Precisie tuin- en landbouw
  • Onderwijs en Start-ups

Kijk voor het laatste nieuws op de site van Agrifoodtech.nl 

 

Dutch Optics Center (of: DOC) is ook aanwezig

DOC verbindt mensen, bedrijven en kennis binnen het optica werkveld, zowel nationaal als internationaal. En dus ook in de AgriFood industrie. Gestart doorTUDelft  en TNO, bestaat het optica/fotonica ecosysteem inmiddels uit meer dan 500 organisaties in verschillende industrieën in Nederland. DOC heeft als activiteiten netwerkvorming, educatie, research, development en innovatie.
 
Op de agrifoodtech beurs gaat DOC graag met u in gesprek, in een workshop in de ochtend van 12 december, om te inventariseren wat de uitdagingen voor optica zijn in de sector. We denken in het bijzonder aan uitdagingen m.b.t. het meten of controleren van bodemkwaliteit, de groei van gewassen en de kwaliteit van (eind)producten. Dit sluit op veel onderdelen ook aan op de zogenaamde Kennisagenda van de Topsector Agri&Food.
 
Gezamenlijk kunnen we een programma opzetten om deze sector-brede uitdagingen aan te pakken. DOC biedt hier oplossingen aan uit andere sectoren om te implementeren in de agrifood sector. Daarom nodigen wij niet alleen bedrijven uit de sector uit, maar ook kennisinstellingen en brancheverenigingen, zoals WUR, RVO, LTO en PhotonicsNL.