Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021

Maart 2021

Ambitie
Aan de transitietafel Arbeidsmarkt en Onderwijs werken de zeven greenports samen met landelijke brancheorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties samen om transitiethema's van dit thema te agenderen en gezamenlijk doorbraken te realiseren. 

Gerealiseerd in 2020
Het programma en de organisatie van deze tafel is vastgesteld. En er is een reflectieverslag gemaakt. 

Plannen voor 2021

 1. Brandingcampagne: Tuinbouwcluster is een aantrekkelijke werkgever
 2. Verbetering positie internationale werkers; focus op huisvesting, aandacht voor positie in brede zin
 3. Regionale samenwerking op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en opleiden

Hoe dan?

 1. Arbeidsmarkt; door een betere zichtbaarheid van het tuinbouwcluster op de arbeidsmarkt realiseren dat er meer mensen kiezen voor een baan in de tuinbouw
  • Branding
  • Verbeteren positie internationale werkernemers
  • Verbetering huisvesting internationale werknemers
 2. Leren en innoveren
  • Versterken regionale samenwerking
  • Ontwikkelen leercultuur op bedrijven
  • Internationale kenniswerknemers
  • Financiering leren en innoveren
  • De toekomst van arbeidsmarkt na corona

Stuurgroep en trekkers:

 • Peter Drenth
 • Rien van Tilburg
 • Erik Kaemingk
 • Peter Loef
 • Janine Luten
 • Susanne Görtz
 • Gerard Mostert
 • Rutger Lommerse
 • Cinthia Laarhoven
 • Ronald van den Breevaart
 • Andries Middag
 • Gerard van Oosten