Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Arbeidsmarkt & Onderwijs 01

Januari 2020

Ambitie
In 2030 is het tuinbouwcluster een ‘brand’ op de nationale én internationale arbeidsmarkt. Jongeren vinden de weg naar het Kennissysteem voor de groene sector, volwassenen uit andere sectoren en andere landen maken de stap naar een carrière in de tuinbouw. Ze hebben daarbij voor ogen dat ze gaan werken in een groene, natuurlijke & gezonde omgeving, betekenisvol bijdragen aan duurzame voedselvoorziening en terechtkomen in een internationale, innovatieve omgeving met carrièreperspectief en alle kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Bedrijven investeren proactief in persoonlijke ontwikkeling en (verdere) kwalificatie van ondernemers én medewerkers. Ze worden daarbij ondersteund door kennispartijen. Deze kennispartijen zijn nauw betrokken bij innovaties in de sector, werken actief mee aan validatie van nieuwe kennis en dragen bij aan permanente ontwikkeling van mensen in doorlopende programmatische leerlijnen.

Hoe dan?
We zetten in op een ‘lichte’ samenwerkingsstructuur. De thematafel komt 4-6 keer per jaar bijeen. Aan de thematafel zitten projectleiders en een vertegenwoordiger van elke Greenport. In de Greenports zetten we learning communities op zodat erfbetreders in de regio goed gaan samenwerken.
Betere zichtbaarheid van het cluster op de arbeidsmarkt door branding. Door middel van een goed gecoördineerde arbeidsmarktcommunicatie het tuinbouwcluster als vernieuwend en maatschappelijke relevante sector presenteren. Investeren in een Kennissysteem voor (leven lang) leren en innoveren van ondernemers en medewerkers die aansluiten bij de innovaties in het tuinbouwcluster.

Stakeholders
De regionale greenports, Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland, NFO, GroentenFruitHuis, Groenten en Fruit Groothandelsfonds, Anthos, GroenPact, CIV tuinbouw en uitgangsmaterialen, Rabobank, VAB, Topsector T& U, vakbonden. Er zijn raakvlakken met de thematafel Innovatie.

Resultaten tot nu toe
2019 is gebruikt om het format werkplan op te stellen en uit te vinden hoe Greenports NL actief en met toegevoegde waarde kunnen bijdragen aan Arbeidsmarkt & Onderwijs in het tuinbouwcluster. Door geen nieuw platform in te stellen maar door de Greenports te versterken met learning communities wordt veel van wat al ontwikkeld is werkend gemaakt. Partijen gaan over sectorgrenzen heen met elkaar samenwerken om van de gekozen aanpak een succes te maken. 2020 zal gebruikt worden om de 8 projecten uit te werken en daar extern middelen voor aan te trekken. Vanaf 2021 gaan de learning communities in de Greenports aan de slag, via programmamanagement is er onderlinge uitwisseling.

De werkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs bestaat uit:

  • Peter Drenth
  • Rien van Tilburg
  • Gert Mulder
  • Cees Ruhe
  • Peter Loef
  • Erik Kaemingk
  • Laura Roebroeck
  • Lobke van Oorschot
  • Gerard van Oosten