Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Blog Rutger Lommerse

De tuinbouw heeft oplossing op de plank liggen, nu is de politiek aan zet

Afgelopen woensdag 17 april presenteerden drie tuinbouwondernemers hun oplossingen voor lastige vraagstukken zoals CO2, warmte en arbeidsmigratie aan leden van de Tweede Kamer en de gedeputeerden van provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg. Voorzitter van Greenports Nederland, Jaap Bond verzorgde samen met Sjaak van de Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland de inleiding. Van der Tak noemde even snel de indrukwekkende kengetallen die de tuinbouwsector vertegenwoordigen; 100.000 hectares tuinbouwland, 200.000 arbeidsplaatsen jaarrond en in de piekperiode 320.000 arbeidsplaatsen en een exportwaarde van ruim 28 miljard.


 

Arbeidsmigranten
We weten dat het zeer lastig is om genoeg personeel te krijgen op de meeste tuinbouw bedrijven. De druk op de arbeidsmarkt is hoog. Goede huisvesting is basis voorwaarde voor voldoende handjes. Ook zacht fruitteler Rene Simons uit het Brabantse Haaren maakt al vele jaren gebruik van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Om te zorgen dat deze arbeidskrachten de tuinbouw aantrekkelijk genoeg blijven vinden is het belangrijk dat zij gebruik kunnen maken van goede huisvesting voor de tijd dat zij hier werken. Hier is een belangrijke rol voor de gemeenten weggelegd. Iedere gemeente heeft een ander beleid wat betreft huisvesting van arbeidsmigranten. In sommige gemeente is het mogelijk om de werknemers huisvesting aan te bieden op het bedrijf, andere gemeenten daar terughoudend in. Een goede registratie van arbeidsmigranten is een voorwaarde zodat overheden en uitvoerende instanties inzicht krijgen in het aantal arbeidsmigranten dat zich in Nederland bevindt. De tuinbouw pleit voor een zorgvuldige registratie van deze arbeidskrachten zoals dat nu al wordt toegepast bijvoorbeeld in de gemeente Westland. Hiermee wordt ook in kaart gebracht welke huisvestingsbehoefte er precies is. Door koppeling van verschillende registratiesystemen en het verplicht stellen aan lokale overheden om dit te registeren zijn we weer een stap verder om onze werknemers een goede huisvesting te kunnen garanderen.


De tuinbouw heeft oplossingen, samen optrekken met lokale en provinciale overheden richting de landelijke politiek ligt daarbij voor de hand.