Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Corona calculator voor ondernemers

Overzicht van corona-regelingen

VNO-NCW en MKB Nederland hebben de Corona Calculator gelanceerd. Met deze calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.