Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Deadline afwikkeling aanvraag tegemoetkoming nabij

woensdag 25 november 2020

25-11-2020

Maandag 30 november is de deadline voor het afwikkelen van de aanvraag voor een tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw. Nu die deadline nabij is, herhaalt de Crisisorganisatie Coronacrisis haar oproep om de procedure snel af te ronden. Ruim 600 bedrijven in de tuinbouw moeten hiervoor de komende dagen nog aan de slag.

Er is in totaal ruim 100 miljoen euro aan tegemoetkoming gemoeid met de aanvragen van deze groep bedrijven. Ze moeten hun eerdere aanvraag intrekken of ze moeten die aanvraag voor een tegemoetkoming definitief maken. Dat gebeurt middels een zogeheten vaststelling. Hierbij leveren ze bewijsstukken aan waaruit blijkt hoeveel omzetverlies ze dit voorjaar leden door de coronamaatregelen. Bij de aanvraag voor tegemoetkoming, is een inschatting gemaakt van het omzetverlies. Op basis daarvan betaalde RVO een voorschot (50%) uit. Bij niet of te laat afronden van de steunaanvraag, zal de ondernemer het voorschot terug moeten betalen.

Omzetverlies viel mee, regeling complex
Bij een deel van de bedrijven zal later zijn gebleken dat het omzetverlies meeviel en dat ze ten onrechte tegemoetkoming aanvroegen. Of dat ze om andere redenen toch niet voldeden aan de criteria (voor omzetverlies) voor de tegemoetkoming. Ook de complexiteit van de regeling en strakke protocollen maken veel bedrijven terughoudend. In die gevallen moet het bedrijf de aanvraag intrekken en het uitbetaalde voorschot terugbetalen.

Afwikkeling lastig
Naar verwachting van de crisisorganisatie zal een groot deel van betrokken bedrijven druk bezig zijn om met de accountant de bewijsstukken te verzamelen en te bundelen. Ze hebben nog enkele dagen om de benodigde documenten aan te leveren en de vaststelling bij RVO af te ronden. Na 30 november is het niet meer mogelijk de vaststelling af te wikkelen en de andere helft van de tegemoetkoming aan te vragen. De vereiste procedure en documenten hangt samen met de hoogte van de aangevraagde tegemoetkoming. Tekst en uitleg hierover is te vinden op de website van RVO.

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, Pauline Verhagen.