Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

projecten

Dertien nieuwe partners EnergieAkkoord Greenport West-Holland

Dertien bedrijven en organisaties hebben het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee komt het totaal aantal partners op bijna vijftig. Via het EnergieAkkoord werken ze samen aan de ambitie: een klimaatneutrale sector in 2040.

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland verbindt lokale initiatieven - zoals warmtecoöperaties - met regionale stakeholders - zoals netbeheerders, energiebedrijven, kennisinstellingen en ook het Havenbedrijf. Daarmee geeft het invulling aan de gebiedsgerichte aanpak die centraal staat bij de ambitie Klimaatneutraal van Greenports Nederland. Deze aanpak zorgt voor een versnelling van de energietransitie op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Waarbij de samenwerking tussen ondernemers, stakeholders en overheid cruciaal is voor het vergroten van de maatschappelijke impact.
Lees hier verder op de website van Greenport West-Holland