Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Doe mee!

Dutch Food Week


Dutch Food Week is hét nationale podium waar voedsel, voedselinnovatie en de voedselproductie centraal staan. Tijdens Dutch Food Week delen partijen uit de agrifood sector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel.  

Dutch Food Week heeft de ambitie om iedereen in heel Nederland op zijn of haar niveau te laten kennismaken met de food sector. Daarnaast zet Dutch Food Week zich in om de kwaliteit en innovaties van de Nederlandse voedselketen nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Tijdens de week, die dit jaar duurt van 5 t/m 16 oktober, belichten we de sector in al haar facetten en bouwen we bruggen tussen consument en alle partijen uit de voedselketen. We nodigen iedereen uit om in gesprek te gaan over ‘wat eten we?’

‘Wat eten we?’
Dagelijks wordt iedereen meerdere malen geconfronteerd met eten. Maar wat eten we nou eigenlijk precies? En hoe kwam dit eten van de boer op het bord? Met de vraag ‘Wat eten we?’ stellen we een ‘eenvoudige’ en open vraag die uitnodigt om hierover met elkaar in gesprek te gaan op alle denkbare niveaus in de samenleving. Dit kan gaan over het gerecht dat we eten, maar ook over complexere thema’s zoals de footprint van onze maaltijd en het productieproces. Zo creëren we onder een zo breed mogelijk publiek aandacht voor ons eten. Aandacht vandaag, die leidt tot bewustwording morgen. Het is de ambitie van Dutch Food Week dat tijdens deze periode in oktober in heel Nederland, aan iedere keukentafel, in elke klas, bij elk bedrijf wordt stilgestaan bij de vraag ‘wat eten we?’ Zodat er naar eigen inzicht een gesprek kan ontstaan over hetgeen men eet, dat zorgt voor meer kennis over, interesse in en waardering voor ons voedsel.