Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Klimaatneutrale energie 01

Januari 2020

Ambitie
Klimaat neutrale Glastuinbouw in 2040

Hoe dan?
Door invulling te geven aan afspraken van het Klimaat- en Tuinbouwakkoord. Er zal een transitiecollege worden geformeerd die de afspraken uit de betreffende akkoorden realiseert en borgt. Daarnaast zal het transitiecollege ondersteunen in het vastleggen van in een nieuw glastuinbouwconvenant. De uitvoering komt te liggen bij de regionale greenports en clusters.

Stakeholders
Glastuinbouw Nederland, regionale greenports, glastuinbouwregio’s, glastuinbouwgemeenten, overheden, energiecoöperaties, ministeries LNV en EZK, kennisinstellingen en toeleveranciers. Deze tafel heeft raakvlakken met de thema’s Ruimtelijke Inrichting, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Verslogistiek.

Resultaten tot nu toe?
In 2019 is er een rapportage gebiedsuitwerking 2019-2020 gemaakt en een werkprogramma Gebiedsuitwerking 2019-2020. Daarnaast is er een petitie wetwijziging ODE voor de Tweede Kamer ingediend en een oproep Novelle wetswijziging irt ODE voor de Eerste Kamer gemaakt. De beoogde resultaten voor 2020 is een inventarisatie van een gebiedsgerichte aanpak in alle greenports en tuinbouwclusters. Daarnaast zijn focusgebieden aangewezen en zijn eventuele belemmeringen en knelpunten in kaart gebracht en op de juiste plekken geagendeerd.

De werkgroep Klimaatneutrale energie bestaat uit:

  • Adri Bom-Lemstra
  • Sjaak van der Tak
  • Inge Lardinois
  • Rob van der Valk
  • Jolanda Heistek
  • Jolanda Mourits