Samenwerken is Groeien Samen aan de slag


Even voorstellen 
Michiel F. van Ginkel

In deze rubriek is het woord aan Michiel F. van Ginkel, lid van het dagelijks bestuur Greenports Nederland

Michiel F. van Ginkel is sinds 2014 Algemeen directeur van Koninklijke ZON in Venlo. Voorheen was hij onder meer werkzaam bij Procter & Gamble, The Greenery en HAK. Naast zijn functie bij ZON is van Ginkel voorzitter van DPA en van de stichting die de jaarlijkse Tuinbouwondernemersprijs organiseert.

Waarom zit je in het DB van Greenports Nederland ?
Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor een verdere groei van de Greenports in Nederland en op die manier de positie van de tuinbouw in ons land verder te versterken. Als een van de negen door de Rijksoverheid aangewezen topsectoren in Nederland levert de tuinbouw met een jaaromzet van maar liefst 16 miljard euro een cruciale bijdrage aan onze nationale economie.

Wat is het belang van GPNL voor de Nederlandse tuinbouw ontwikkeling ?
Greenport Nederland brengt Greenport Holland Overheden, TuinbouwNL , bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samen. Deze is hiermee landelijk aanspreekpunt voor de tuinbouwsector en geeft richting aan de belangrijkste transities op thema’s als klimaat-neutrale tuinbouw, modernisering productielandschap, slimme agrologistiek, innovatie en arbeidsmarkt. Deze samenwerking is in mijn ogen noodzakelijk om als tuinbouwland in mondiaal opzicht koploper te blijven.

Hoe zie je de positie van de Nederlandse tuinbouw in het internationale krachtenveld over 5 jaar?
Je ziet de laatste tien een snelle groei van landen als Spanje, Marokko en Israël. De productie in deze land vindt op steeds professionelere wijze plaats, met een belangrijk concurrentieel voordeel als het over de energievoorziening en over personeel gaat. Simpel gezegd: de zon is in deze landen een gratis energieleverancier, en de arbeidskosten zijn er aanzienlijk lager dan in Nederland. In mijn ogen zullen we in Nederland daarom op termijn naast een markt-conforme kostprijs voor het product, ook op andere zaken moeten inzetten om ook in de toekomst koploper te blijven. Onderscheidenheid is hierbij de inzet, zowel in duurzame productie en slimme logistiek als ook vernieuwende concepten en verpakkingen welke beter aansluiten bij de wensen van de consument.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de NL tuinbouw voor de komende jaren?
We zullen beter onder de publieke aandacht moeten brengen hoe belangrijk en duurzaam de Nederlandse tuinbouw is. Dit is essentieel om ook in de toekomst voldoende ruimte te krijgen om hier te kunnen blijven produceren voor onze markten, in en buiten Nederland.
Verder denk ik dat het vinden van goed en gemotiveerd personeel een belangrijke uitdaging zal vormen. Hier concurreert de sector met vele anderen en het is van belang dat de tuinbouw zich verder ontwikkelt tot een attractieve werkgever, zeker voor de jonge aankomende generatie.

Waar onderscheid de regio Venlo zich in?
We vormen hier een unieke regio, met niet alleen het tweede productiegebied van Nederland, maar ook met een geweldige logistieke draaischijf tussen de Nederlandse tuinbouw en onze belangrijkste exportpartner, te weten het Duitse achterland. Op de Greenport Venlo Campus wordt keihard gewerkt aan innovatie, inmiddels zijn daar al vele start-up bedrijven gevestigd die de komende jaren voor deze regio belangrijke resultaten zullen boeken.