Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Kwartiermaker Gezonde mensen

Mijn naam is Steven Westbroek. Sinds drie maanden ben ik werkzaam bij Greenports Nederland als kwartiermaker gezonde scholen. Gewapend met een keyboard, muis en computer help ik de thematafel Gezonde Mensen met het opstarten van en aanhaken bij projecten die gericht zijn op het stimuleren van meer consumptie van groente en fruit, meer beweging en meer groen in de werk, - en leefomgeving van mensen. Om de focus te houden en tegelijkertijd geen belangrijke groepen te missen hebben we onze werkzaamheden opgedeeld in de programmalijnen ‘gezond opgroeien’ en ‘gezond ouder worden’. Binnen de eerste programmalijn richten we ons op leerlingen van de basisschool, het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Bij de tweede programmalijn zijn de doelgroepen de patiënten van ziekenhuizen en bewoners van verpleegtehuizen.

Mijn achtergrond is sport, tot mijn 18e heb ik op hoog niveau gejudood. Vandaar mijn keuze voor sportmarketing aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor mijn master ben ik in Wageningen afgestudeerd op het onderwerp ‘personalised nutrition’ bij Philips. Aansluitend heb ik bij de Rabobank een onderzoek gedaan naar personalised nutrition en smart farming. Omdat gezondheid door voeding en beweging altijd belangrijk voor mijn zijn geweest en het nog steeds is, passen deze onderwerpen goed bij mij.

Gezondheid en geluk versus kosten
Zoals we allemaal eigenlijk wel weten levert een hogere consumptie van groente & fruit, meer beweging en meer groen in de werk- en leefomgeving van mensen een betere gezondheid en meer geluk op. Het is alleen lastig om de opbrengsten van gezondheid en geluk uit te drukken zijn in monetaire termen, waardoor er geen verdienmodel lijkt te zijn voor partijen om daar in te investeren. De zorgkosten van 2040 zijn door het RIVM op het dubbele geschat ten opzichte van 2015 (resp. €174 mln en €86 mln). De zorgkosten zijn een post op de begroting van gemeenten. Zij hebben daarom erg veel baat bij een gezondere en gelukkigere bevolking. Voor gemeenten is het dus de uitdaging en de kunst om de zorgkosten beheersbaar te houden door investeringen te doen die de aanspraak op zorg verminderen. Zonder bewijs dat een bepaalde investering daadwerkelijk tot een vermindering van aanspraak op zorg leidt kunnen gemeenten die investeringen echter niet doen. Hetzelfde geldt voor investeringen van meer groen in de publieke ruimte.

De thematafel Gezonde Mensen richt zich daarom op het genereren van dat bewijs. Eén van de project is het opzetten van het onderzoeksproject ‘Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd’ waarbij we op drie basisscholen in Alphen aan den Rijn kinderen gezonde voeding aanbieden, voedselvaardigheden aanleren, meer beweging in hun curriculum verwerken, een boomgaard en moestuin op het schoolplein aanleggen en les over natuur en duurzaamheid geven. We meten hiervan de invloed op de leerlingen in leerprestaties, gezondheidsindicatoren en milieubewustzijn, op ecosysteemdienstvariabelen en op leefbaarheidsvariabelen van de stad. Deze resultaten rekenen we door naar invloed op de zorgkosten, waarde van ecosysteemdiensten en waarde van leefbaarheidsvariabelen van steden. Dit doen we in samenwerking met het in Limburg al succesvolle initiatief Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Wij beogen door deze samenwerking een beweging op gang te brengen richting een situatie waarin op alle basisscholen in Nederland alle leerlingen genoeg groente en fruit eten, voldoende bewegen en groen om zich heen hebben.

Deze bewijslast willen we inzetten om lokale overheden mee te overtuigen te investeren in de gezondheid van hun jeugd en de nationale overheid te overtuigen hun beleid anders te richten.

De eerste uitdaging voor het realiseren van deze projecten is het vinden van financiële middelen. De noodzaak voor de publieke gezondheid is hoog. Ik wil u daarom via deze weg vragen met mij contact op te nemen als u een bijdrage zou willen leveren in de vorm van groente en fruit voor de gezonde lunch en 10-uur hap op de basisscholen of daar een goed idee voor heeft.

Neem voor tips of vragen contact met mij op. Dat kan per mail: steven.westbroek@greenports-nederland.nl of telefonisch: 06-55134744.