Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

Gezocht: Nieuwe programmamanager Duin- en Bollenstreek

Ben jij een door de wol geverfde programmamanager? Ook in een complexe omgeving? En zou je het geweldig vinden om dat talent in te zetten voor de gerenommeerde Greenport Duin- en Bollenstreek? Dat kan! De greenport is namelijk op zoek naar een nieuwe programmamanager!

Programmamanager: veredelaar van de Greenport
Je ondersteunt de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit door het doorontwikkelen van Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 2017 – 2020 en de uitvoering van het Jaarprogramma Greenport 2019. Samen met partners uit het bedrijfsleven, de overheid en de kennissector initieer en ontwikkel je projecten zoals ‘Vitale Teel’, Flowerscience en Groen Onderwijscentrum. Je vertegenwoordigt de Greenport in essentiële netwerken zoals Greenport Nederland, Holland Rijnland en het bestuurlijk overleg Duin- en Bollenstreek. Je zorgt voor relevante overlegstructuren. Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie en de communicatie naar buiten toe. Net als voor de verwerving van subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Je bereid voorstellen voor die bestuurlijke besluitvorming mogelijk maken. En je stuurt een aantal ondersteuners aan, onder wie de medewerkers van het secretariaat en de subsidie- en communicatieadviseur.

Strategische denker die van wanten weet
Je bent een inspirerende, ondernemende en verbindende persoonlijkheid. Je bent net zo goed een strategisch denker als iemand een praktische aanpakker. Je voelt je als een vis in het water in een publiek-private omgeving. Hier functioneer je op bestuurlijk en op directieniveau. Je hebt hart voor de agrosector, waarin je je sporen inmiddels verdiend hebt.

Kijk voor meer informatie over deze functie op de website van Greenport Duin- en Bollenstreek.

Over Duin- en Bollenstreek

De Greenport Duin- en Bollenstreek is hét internationale centrum van de veredeling, teelt, handel, logistiek en export van bollen, bloemen en planten. Een krachtig cluster van bedrijven en organisaties, die samen de wereldvermaarde positie van de Greenport bepalen. Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar zitten, is een intensieve uitwisseling van kennis mogelijk en werken ze op tal van terreinen met elkaar samen.
Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek. Om deze internationale concurrentiepositie verder te versterken, werkt de Greenport samen met vele partijen uit de regio.

Het gaat goed met de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het cluster kent talrijke gezonde en innovatieve bedrijven. Tegelijkertijd realiseren alle stakeholders zich dat er werk aan de winkel is. Er liggen namelijk grote uitdagingen op het gebied van innovatie, ruimtelijke herstructurering, positionering en duurzaamheid.

Meer informatie over de Greenport Duin- en Bollenstreek kunt u vinden op de website: www.greenportdb.nl