Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Gezonde Mensen 01

Januari 2020

Ambitie
De tafel wil lading geven aan het motto; de tuinbouw maakt de stad gezond. Zij doet oa door Alphen aan den Rijn te ondersteunen op haar ambitie om een vitale en gezonde stad te zijn. Met een publiek-private samenwerking wordt in samenwerking met Greenports Nederland aangetoond waar nog gerichtere vergroening, meer bewegen en gezond eten toe kan leiden: meer geluk, beter welzijn maar ook significant lagere zorgkosten.  Dit in het verlengde van de landelijke programma’s “ Nationaal Preventie akkoord”, en agenda “de Groene stad”.

Hoe dan?
Met gerichte ondersteuning en begeleiding, zowel vanuit het bedrijfsleven als ook de overheid, wil Alphen aan den Rijn een livinglab realiseren waarin de ervaringen worden vastgesteld en gedeeld kunnen worden met meer G-40 steden. Voor de komende jaren wordt structureel gewerkt aan kleine interventies met veel impact, die bij bewezen succes makkelijk kunnen worden opgeschaald en uitgebreid.

Stakeholders
Greenports Nederland, gemeente Alphen aan de Rijn, Royal Flora Holland, Koppert Cress, Instock, provincie Zuid-Holland, NOC NSF, Louis Bolkinstituut, GGD, Platform 31, Prins Bernardfonds. Er is een raakvlakken met de andere thematafel Gezonde planten.

Resultaten tot nu toe
Opzetten van een living lab in de gemeente Alphen aan de Rijn.

Samenstelling werkgroep:

  • Kees van Velzen
  • Rob Baan
  • Henk Raaijmakers
  • Annemarie Borgdorff
  • Albert Haasnoot
  • Ron Kervezee
  • Herman Peppelenbos
  • Herman Poos
  • Saskia Goetgeluk