Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Gezonde mensen 2021

Maart 2021

Ambitie
Bijdrage aan gedragsverandering naar gezonde, gelukkige mensen die minder aanspraak maken op zorgvoorzieningen en -kosten door stimulering gezonde leefstijl in een groene omgeving. 

Gerealiseerd in 2020

 • Uitvoering programma de Groene Agenda (via RFH), via stichting de groene stad zijn er in 2020 6 projecten gestart als penvoerder/partner. Er lopen nu totaal 13 wetenschappelijke projecten over het toepassen van groen. In het najaar zijn er zes projectvoorstellen ingediend waarbij de groene stad penvoerder partner is
 • Kennis op Maat programma de groene agenda is gestart waardoor er vanuit WUR-capaciteit is om te werken aan o.a. het ontwikkelen van factsheets en actualisatie van de kennisportal
 • Betrokken bij organisatie Floriade Almere 2022
 • Uitvoering programma Nationaal Actieplan Groente en Fruit (via GFH)
 • Projectplan Gezonde basisschool is uitgewerkt en ingediend bij Topsectoren TKI (NB Afgewezen, plan wordt op onderdelen wel gebruikt)

Plannen 2021

 • Onder het motto ‘van curatief naar preventief’ gaan we vanuit de tafel focus aanbrengen op 2 onderdelen: concrete projecten initiëren en draagvlak creëren bij top 40 gemeenten om hier mee aan de slag te gaan
 • Project “een gezonde leefstijl begint bij de jeugd” (NB start op 2 basisscholen in februari 2021)
 • Verbinding maken met netwerken en organisaties die zich richten op ‘gezonde voeding & leefstijl’ en samenwerking starten waar nuttig

Hoe dan?
De tafeldeelnemers hebben als sectorplatform veel informatie en contacten beschikbaar om de projecten op gang te helpen (ondersteuning in het op weg helpen en het voorbeeld in Alphen aan den Rijn tonen). Voor het creëren van draagvlak bij gemeenten zal een maatwerk-aanpak nodig zijn, waarbij vanuit de tafel de goede propositie is opgesteld om beleidsmakers te overtuigen. De bestaande pitch moet op onderdelen nog wel worden verrijkt en vanuit gesprekken met geïnteresseerde partijen toepasselijk gemaakt worden per deelnemende gemeente. Ondertussen blijft behoud van onze kennispositie door verrijking en verbreding met partijen en organisaties (‘het netwerk’) een aandachtspunt. Door verbinding aan te brengen met partijen buiten de sector met gelijke belangen willen we onze propositie naar toepassing van ‘gezonde leefstijl in een groene omgeving’ een grotere impact geven.

 

Stuurgroep en trekkers:

 • Rob Baan
 • Kees van Velzen
 • Albert Haasnoot
 • Saskia Goetgeluk
 • Natasja van der Lely
 • Rob van Ruiten