Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Gezonde Planten 01

Januari 2020

Ambitie
Verduurzaming van teeltsystemen volgens People, Planet, Profit. Voorkomen van ziekten en plagen in gewassen en producten in de tuinbouw waardeketen. Bestrijding van schadelijke organismen, bescherming en versterking van planten in haar omgeving.

Hoe dan?
De thematafel gezonde planten zal haar input geven aan de Toekomstvisie Plantgezondheid 2030 en de LNV-uitvoeringsagenda Gewasbescherming 2030. Ook zullen de knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving in kaart worden gebracht en aangekaart bij de overheid. Daarnaast zal de thematafel in beeld brengen op welke wijze de tuinbouw is betrokken bij biodiversiteits-initiatieven en dit op passende wijze naar externe partijen communiceren om het imago van de tuinbouw te verbeteren. Mee werken de totstandkoming van een goede duurzaamheidsmonitor voor de tuinbouw.

Stakeholders
Alle partners in de tuinbouwketen, met de focus op de partijen die zijn aangesloten bij het tot stand komen van de uitvoeringsagenda Gewasbescherming 2030. Er zijn raakvlakken met de thematafel Gezonde Mensen.

Resultaten tot nu toe
Een ketengerichte benadering om een bijdragen te leveren bij de totstandkoming van de uitvoeringsagenda Gewasbescherming 2030 die breed gedragen is (dus voor alle sectoren) en toekomstgericht (dus lange termijn oplossingen).

De werkgroep Gezonde Planten bestaat uit:

 • Gerard Mostert
 • Peter Maes
 • Niels Louwaars
 • Nico Verduin
 • Sjaak van der Tak
 • Annemarie Breukers
 • Helma Verberckt
 • Andries Middag
 • Arne Bac
 • Piet Boonekamp
 • Stefanie Miltenburg
 • Daan van Empel
 • Marianne de Breuze
 • Floris Leijdekkers