Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Gezonde planten

Maart 2021

Ambitie
Duurzame productie van voedsel en siergewassen. Dit doen we door uti te gaan van gezonde weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, die minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Resulaten in 2020

 • Zicht op gelijke speelveld tav inzet en ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen Europa
 • Bouwstenen voor een transitie naar duurzame productie opgesteld als  een handreiking naar de transitie vanuit UP LNV
 • Tuinbouw – keten – strategie opgezet tbv positionering binnen UP LNV
 • Een krachtig signaal tijdens het Tuibouwcongres samenwerking en oplossingen die we vanuit de tafel aanreiken
 • Bestuurlijke verbreding en aanpassing van de governance zodat een ketenbenadering een integraal onderdeel is van de aanpak
 • Verbindingen in beeld gebracht met ambities en mogelijkheden van Farm to Fork

Plannen voor 2021
Inrichting van twee werkgroepen om beweging te creëren door opzetten van activiteiten voor:

 1. Uitwerking tuinbouw tbv LNV UP
  • Ondersteunen van minimaal vier pilots in sierteelt en voedingstuinbouw met brede integrale keten vraagstukken.
  • Leren van andere sectoren
  • Toepassen van het RESET model
 2. Transitie traject en gelijk speelveld
  Na de positionpaper wat in februari 2020 is afgerond, willen we ons met name richten op de randvoorwaarden voor een succesvol transitietraject waaronder het gelijke EU-speelveld en fundamentele weeffouten in NL beleid. 
 3. Inzichtelijk maken van de emissie  van diverse teeltvormen (vollegrond, glas, stellingen en container)

Hoe dan?

 • Instellen bestuurlijk overleg voor het leggen van de juiste verbindingen met het Tuinbouwakkoord en beleidsdossiers en ambities waar de tuinbouw mee te maken heeft. 
 • Opzetten van twee werkgroepen voor een goede uitwerking van de ambities.

Deelnemers wergroep:

 • Jaap Bond
 • Nico Verduin
 • Peter Maes
 • Niels Louwaars
 • Arne Bac
 • Piet Boonekamp
 • Helma Verberkt