Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Agenda

Green meets Ports

In de bijeenkomst van Green meets Ports is bepaald dat het Platform onderdeel gaat uitmaken van het Tuinbouwakkoord. Doel van dit akkoord is om als sector de handen ineen te slaan en de krachten te bundelen om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouwcluster bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. Helaas kon vanwege de corona maatregelen de eerste gezamenlijke bijeenkomst op 17 maart niet doorgaan. Hiervoor is een nieuwe bijeenkomst gepland op donderdag 15 oktober.

Eén van de 7 prioriteiten uit het Tuinbouwakkoord is ‘Verslogistiek’. Hiervoor is een specifieke transitietafel ‘Verslogistiek’ ingericht. Om deze prioriteit sterk te positioneren, is besloten om de inspanningen vanuit het ondernemersnetwerk Green meets Ports en de transitietafel 'Verslogistiek' samen te voegen. Dit om meer slagkracht te krijgen op het landelijke en internationale speelveld.

Afgelopen jaar is een werkagenda ‘Verslogistiek’ voor de komende jaren opgesteld, waarin ook een aantal initiatieven van ondernemers uit het Platform zijn opgenomen. De urgentie om daarmee aan de slag te gaan is alleen maar groter geworden, denk aan Brexit, congestie op het wegennet, maar ook aan de impact van klimaatmaatregelen op de verslogistiek.

Gezamenlijke bijeenkomst
Op donderdag 15 oktober aanstaande organiseert Greenports Nederland vanuit de transitietafel ‘Verslogistiek’, haar eerste gezamenlijke bijeenkomst met ‘Green meets Ports’ voor genodigden. Met aansprekende inleiders en volop ruimte voor discussie.