Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Agenda

Green meets Ports

Op donderdag 15 oktober vanaf 15.15 uur organiseert Greenports Nederland vanuit de transitietafel Verslogistiek een gezamenlijke bijeenkomst met ‘Green meets Ports’.

Tijdens dit hybride evenement (digitaal en fysieke deelname) neemt dagvoorzitter Paul Bleumink, (Buck Consultants) u mee in tal van ontwikkelingen die een rol gaan spelen in de huidige en toekomstige verslogistiek. Michel Jansen (Total Produce) zal, als trekker van de transitietafel Verslogistiek, u bijpraten over de voortgang van de tafel en de integratie met Green meets Ports. Hoe kunt u meedenken en werken in deze ontwikkeling?

In het programma is daarna aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis hierin komen de vragen naar voren zoals: “Waar gaat dit naar toe? Gaan we naar een local-for-local maatschappij of wordt de logistiek verder gemondialiseerd door duurzame oplossingen? En wat kunt U doen om hierop in te spelen?” Voor het tuinbouwcluster is een scenario analyse uitgevoerd die ondernemers kan helpen om voor hun eigen bedrijf een beslissing te nemen over hoe om te gaan met deze vragen. Peter Ravensbergen (WEcR, kernteamlid scenario analyse) zal een toelichting geven over deze scenario-analyse.

Pitches
Vervolgens gaan we in twee pitches in op actuele ontwikkelingen in de Verslogistiek. Allereerst zal Annika Hult, directeur van Stena Line, ingaan op de situatie rond de Rotterdamse Haven met problemen als Brexit en Corona en hoe belangrijk het is om grensbelemmeringen weg te nemen en digitalisering. Vervolgens praat Nanouke Van 't Riet - Visser, directeur Deutsche Bahn Nederland, u bij over de ontwikkelingen van de versshuttle Rotterdam - Berlijn.

In het afsluitende panel lichten Adri Bom en Hubert Mackus, gedeputeerden van provincies Zuid-Holland en Limburg, toe hoe er vanuit de provincies wordt geïnvesteerd in een goede infrastructuur. En over waar denken zij dat de logistieke sector nog doorbraken moet realiseren.

Eén van de 7 prioriteiten uit het Tuinbouwakkoord is ‘Verslogistiek’. Hiervoor is een specifieke transitietafel ‘Verslogistiek’ ingericht. Om deze prioriteit sterk te positioneren, is besloten om de inspanningen vanuit het ondernemersnetwerk Green meets Ports en de transitietafel 'Verslogistiek' samen te voegen. Dit om meer slagkracht te krijgen op het landelijke en internationale speelveld.