Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Innovatie 01

Januari 2020

Ambitie
De Nederlandse tuinbouw heeft de ambitie om wereldwijd toonaangevend te blijven als tuinbouwnatie door kennisontwikkeling, de toepassing van vooruitstrevende technieken en hoogwaardig uitgangsmateriaal, innovatieve producten, teeltconcepten en logistieke oplossingen. De tafel Innovatie richt zich op het complete innovatiesysteem. Hierbij gaat het om innovatie in de gehele tuinbouwketen. Hierbij is aandacht voor alle onderwerpen die ondernemers ondersteunen om de transitie te maken. Naast de onderwerpen die in de Tuinbouwagenda zijn opgenomen betreft dit onder meer Robotica, Big Data, Artificial Intelligence, Veredeling, DNA techniek, techniek, etc.

Hoe dan?
De tafel wil een bijdrage leveren aan de kennis- en innovatieagenda Landbouw, water en voedsel. Landelijke onderzoeksagenda’s moeten meer aansluiten bij ondernemers die bezig zijn met innovatieve projecten. Opgedane kennis moet op een efficiënte manier worden gedeeld en verspreid. Subsidiestromen moeten toegankelijker zijn en waar mogelijk landelijke en provinciale regelingen met elkaar verbinden. Daarnaast moet de Nederlandse tuinbouw zich duidelijk profileren in Brussel om subsidieregelingen vanuit Europa te verkrijgen. Intellectuele eigendommen beter beschermen en een gezamenlijke aanpak van regelgeving die innovatie in de weg staat.

Stakeholders
Ondernemers, ondernemersorganisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen, Topsector T & U, overheden, regionale greenports. Deze tafel heeft raakvlakken met andere tafels zoals Klimaatneutrale Energie, Ruimtelijke Inrichting, Verslogistiek, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Internationalisering.

Resultaten tot nu toe
Op dit moment loopt een inventarisatie van de huidige infrastructuur en regelingen. De volgende actie is om aan de slag te gaan met de resultaten hiervan.

De werkgroep Innovatie bestaat uit:

 • Ton van Mil
 • Niels Louwaars
 • Annie van de Riet
 • Saskia Goetgeluk
 • José Vogelezang
 • Jeroen Noot
 • Egon Janssen
 • Jan-willem Donkers
 • Monique van Vegchel
 • Coen Hubers
 • Dewi Hartkamp
 • Maartje Jung