Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update
Internationalisering 01

Januari 2020

Ambitie
Het vergroten en versterken van de internationale positie van het Nederlandse Tuinbouwcluster.

Hoe dan?
Deze tafel ontwikkelt een internationaliseringsvisie. Daarnaast wil zij een gezamenlijke lobby creëren voor markttoegang met betrekking tot fytosanitaire eisen en handelsblokken, ondersteunend zijn in government to government relaties, gezamelijke branding van de NL tuinbouwsector ontwikkelen, verbinden van internationaliseringsagenda’s van de vier tuinbouwprovincies voor een betere positionering van de tuinbouw als aparte sector binnen de EU.

Stakeholders
Ondernemers, ambassades, binnenlandse en buitenlandse overheden. Er zijn raakvlakken met de thematafels Innovatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Gezonde Plant en Verslogistiek

Resultaten tot nu toe
Internationaliseringsvisie is ontwikkeld, hiervoor moet de communicatie nog verder worden uitgewerkt. De website Dutch Horticulture, platform over de NL tuinbouw voor buitenlandse overheden en investeerders, staat per februari online. In 2020 wordt nog verder gewerkt aan een gezamenlijke branding en het ontwikkelen van een samenwerking voor toonaangevende internationale evenementen zoals de Floriade en World Expo in Dubai. Ook is er een deelname aan de Infama 2020 in Rotterdam en men wil een versterking van de lobby richting EU en samenwerking met kansrijke Europese tuinbouwregio’s.

De werkgroep Internationalisering bestaat uit:

 • Jack van der Hoek
 • Hein Bemelmans
 • Annie van de Riet
 • Henk Westerhof
 • Ton van Mil
 • Gert Stiekema
 • Rutger Lommerse
 • Peter Ravensbergen
 • Wim Hulsink
 • Mark Zwinkels
 • Kim Ruijs
 • Leo Lievaart