Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Agenda

Noteer woensdag 4 oktober vanaf 13.30 uur alvast in uw agenda, dan hopen wij u te zien bij het Nationaal Tuinbouwcongres in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Het hoofdthema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. 

Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden momenteel? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan? De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers  weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur. 

Biodiversiteit zal de komende jaren vaker centraal staan om de transities in goede banen te leiden. Rond het thema “gezonde planten” ligt dat voor de hand. Maar ook rond de thema’s klimaatadaptie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding liggen nog veel kansen. 

Op het congres willen we onder andere inzoomen hoe de tuinbouw de natuur en techniek kan verbinden.

Het definitieve programma en inschrijving volgt nog.