Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Agenda

De tuinbouw als partner van de natuur en biodiversiteit…hoe werkt dit?

Noteer woensdag 4 oktober vanaf 13.30 uur alvast in uw agenda, dan hopen wij u te zien bij het Nationaal Tuinbouwcongres in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur. Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden momenteel? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan?

Het hoofdthema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd, is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Welke rol gaan wij hier pakken?

Biodiversiteit zal de komende jaren vaak centraal staan. Rond het thema “gezonde planten” ligt dat voor de hand. Maar ook rond de thema’s klimaatadaptatie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding liggen nog veel kansen.

De sprekers en workshops tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres nemen u mee in de kansen en uitdagingen waar de sector voor staat.

Programma Nationaal Tuinbouwcongres (eea onder voorbehoud)

12.30 - 13.30 uur

Inloop/Ontvangst Naturalis Biodiversity Centre met tevens de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken

13.30 - 15.15 uur 

Start plenair programma met minister Piet Adema van LNV en medewerking van o.a. Koos Biesmeijer, hoofd van de onderzoeksgroep Nederlandse Biodiversiteit en Samenleving in Naturalis, Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en diverse vooruitstrevende topondernemers

15.15 - 17.00 uur 

Drie Workshops:
1. Wat levert 'stop de food-fight' op voor het tuinbouwcluster? We gaan in gesprek met Hidde Boersma en Joris Lohman.

2. Biodiversiteit en het effect op de keten. Welke dilemma’s ontmoeten we hier?

3. Initiatieven en voorbeelden van gebiedsgerichte oplossingen en samenwerkingsverbanden. Wat werkt wel en wat niet…

17.00 - 17.15 uur

Plenaire afsluiting

17.15 - 18.00 uur

Netwerkborrel met hapjes 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor congres via deze link