Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Agenda

Nationaal Tuinbouwcongres

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Het eerste jaar van het Tuinbouwakkoord kende vele ontwikkelingen op de voor de tuinbouw belangrijke thema’s. Zo kregen we te maken met het ODE vraagstuk, toenemende handelsbarrières, een nieuw nationaal gewasbeschermingsbeleid en een sterk veranderend arbeidsvraagstuk. Daarbij komt de coronacrisis met tal van (na-ijl) effecten. Kortom, een bewogen start van het akkoord, waarbij de kwetsbaarheden van het tuinbouwcluster zijn blootgelegd.

Het digitale Nationaal Tuinbouwcongres wat gepland stond op 25 juni wordt verplaatst naar 1 oktober. Begin september ontvangt u meer informatie over de plaats, tijd en het programma van het congres waarbij onze voorkeur uit gaat naar een fysieke of hybride bijeenkomst.

De crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over het tuinbouw exportmodel en de onzekere factoren naar de toekomst. Samen met een aantal leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespreken we de kracht van het tuinbouwcluster, blikken we terug op de afgelopen periode en maken we een doorkijkje naar de toekomst. De scenario aanpak wordt toegelicht door Judith Schueler van ACCEZ. Op 25 juni ontvangt u een link naar de uitzending zodat u deze op een voor u geschikt moment kan bekijken.

Noteer 1 oktober vanaf 14 uur alvast in uw agenda, dan hopen wij u te zien bij het Nationaal Tuinbouwcongres.