Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Nieuws

donderdag 13 juli 2023

Jelte van Kammen is sinds kort lid van het dagelijks bestuur bij Greenports Nederland. Jelte is CEO bij Coöperatie Harvest House U.A. en daarnaast bestuurslid bij Federatie Vruchtgroenteorganisaties (FVO), bestuurslid bij GroentenFruit Huis en commissaris bij Wezenberg Groep. Een paar vragen aan ons nieuwe bestuurslid.

Hoe ben je eigenlijk in de tuinbouw terechtgekomen?

Mijn vader was directeur bij de toenmalige Veiling Deventer en omstreken. Van jongs af aan ging ik mee naar de veiling: ik kwam daar graag. Zo gauw ik kon lezen en schrijven had ik mijn eerste vakantiebaantje op de veiling te pakken. Zo ben ik eigenlijk opgegroeid in de AGF-wereld. Sindsdien ben ik altijd actief geweest aan de afzetkant en vind ik het een mooie wereld.

Waarom ben je DB lid geworden?

Ik zie op dit moment dat de glastuinbouw voor een aantal grote vraagstukken staat, die we samen moeten oplossen. Dit zijn de vijf ‘burning platforms’: gewasbescherming, fossiele energie, biodiversiteit, water en arbeid. De gouden driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid moet weer gaan functioneren en samenwerken, zodat we met elkaar deze vraagstukken kunnen oplossen.  

 

Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren, als DB lid vanuit Greenports Nederland. We zijn na het verdwijnen van Productschap Tuinbouw vergeten om met elkaar te blijven communiceren. Greenports Nederland is de overkoepelende netwerkorganisatie, waarin alle elementen van de gouden driehoek samenkomen. Mijn andere bestuursfuncties zijn in het bedrijfsleven en binnen de AGF-sector: Greenports Nederland gaat verder. Niet alleen komen hier kennisinstellingen en overheid samen, maar bestaat het deelnemende deelbedrijfsleven ook uit sierteelt, toeleveranciers en gewasbescherming. Je moet verder kijken dan alleen je eigen stukje: we hebben iedereen nodig om de vraagstukken op te kunnen lossen.

Wat zie je voor uitdagingen voor Greenports Nederland?

We moeten ons richten op de bovengenoemde vijf vraagstukken. Aan Greenports Nederland de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle partijen – overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – het met elkaar eens zijn en aan hetzelfde doel werken. We moeten elkaar versterken, want we moeten het samen doen.

Welke thema’s die vanuit Greenports Nederland worden opgepakt, spreken je het meest aan en wat is hier de grootste uitdaging?

Gezonde planten; hier zit volgens mij de grootste uitdaging. Onder gezonde planten valt voor mij synthetische gewasbescherming, maar het heeft ook invloed op water en energie. Zonder energie geen optimaal klimaat in de kas en dus geen gezonde, sterke planten. Als je de teler vandaag vraagt waar hij wakker van ligt, dan is het hoe hij gezonde producten kan produceren, terwijl steeds meer synthetische middelen verdwijnen en de opkomst van groene (alternatieve) middelen te langzaam gaat. Zoals het er nu voor staat, zullen we over een paar jaar bepaalde plagen niet meer onder controle krijgen. Dan komt de voedselproductie in het gedrang en krijg je schaarste. Terwijl aan de andere kant juist de vraag naar gezonde voeding gaat toenemen vanwege de groeiende wereldbevolking. Gezonde planten behouden en tegelijkertijd voedselzekerheid waarborgen; dat is echt de grootste uitdaging en die kan de tuinbouwsector niet alleen oplossen. Daar hebben we kennis en overheid bij nodig.

Op welke wijze gaan we dat bereiken?

Door echt alle kennis en netwerken met elkaar te verbinden. Iedereen heeft een stukje van de oplossing. Dit is misschien wel het grootste vraagstuk, dat we ooit hebben gehad.

foto: KAS Magazine/Salted by Salt

 

 

 

Evenementen agenda