Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Nieuws

vrijdag 29 april 2022

BO Akkerbouw roept mede namens Greenports Nederland, Artemis, Plantum, Agrodis en Bionext de minister van LNV op om aan nationale wetgeving voor biostimulanten te werken.

Biostimulanten vormen een steeds belangrijkere categorie biologische producten voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ze kunnen werken tegen abiotische stress van gewassen. Abiotische stress, zoals droogte- en warmte stress, wordt vanwege de klimaatsveranderingen (meer extreme weertypen) een steeds belangrijker issue, ook onder de Nederlandse teeltomstandigheden.

In de nieuwe EU-mestwet die op 16 juli ingaat, zijn slechts vier microbiële groepen opgenomen (Azotobacter spp, Rhizobium spp, Azospirillum spp en Mycorrhiza schimmels). Al de andere micro-organismen met biostimulant-werking werden niet opgenomen.

Iedere EU-lidstaat mag in de eigen Mestwet voorzieningen opnemen die afwijken en/of verder gaan dan de EU-wet. De Nederlandse mestwetgeving bevat geen categorie biostimulanten. Om de hiervoor genoemde kaalslag te voorkomen, is snelle aanpassing van de Meststoffenwet vereist. Artemis heeft in goed overleg met het ministerie van LNV via een ‘Biostimulant NL discussion paper, November 2020’ ervoor gepleit om meerdere microbiële groepen in de Nederlandse wet op te nemen. In ieder geval voor de periode die het vergt dat het op EU-niveau is geregeld.

De brief roept de minister daarom op om met spoed de Meststoffenwet aan te passen, zodat op nationaal niveau productie, distributie en gebruik van biostimulanten goed gereguleerd zijn.

Lees hier de volledige brief.