Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Resultaten Bloembollenonderzoek

Flower Science meets Wageningen University Research

Uit de streek, maar zeker niet uit het hart: het bloembollenonderzoek van Wageningen Universiteit Research (WUR). Op donderdag 12 september a.s. komen deze onderzoekers naar Lisse om kennis te delen over lopende bollenonderzoeken, zowel fundamenteel als in de praktijk. Wat is het nut van deze onderzoeken voor uw bedrijf en wanneer is er een betrouwbaar resultaat om mee aan de slag te gaan?

Centraal nemen wij de eindstand op van het onderzoeksproject ‘Het Nieuwe Verwerken’ dat in oktober wordt afgerond. Welke inzichten zijn verkregen, hoe is dat naar de praktijk te vertalen en is er aanleiding tot verder onderzoek? Daarna worden in vier parallelsessies verschillende onderzoeken gedeeld. U maakt hierbij een keuze uit één van de 4 aangeboden onderwerpen, zie hieronder. Bij elke parallelsessie kunnen ongeveer 25 mensen aanschuiven, ook hier geldt vol = vol.

Voor meer informatie kunt u de website van Flower Science bezoeken.