Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Ruimtelijke Inrichting 2021

Maart 2021

Ambitie
Onze ambitie is om in 2030 te beschikken over een klimaatbestendig en modern productieareaal, gericht op duurzame productie, circulaire inrichting, meer biodiversiteit en beschikbaarheid van energie & warmte, schoon water en ander productiefactoren. Een deel van de tuinbouwproductiegebieden in Nederland is niet toegerust op de eisen van moderne productietuinbouw. Bij de glastuinbou betekent moderniseren tot 2030 jaarlijks 300 hectare glas vernieuwen (van totaal 3.000 hectare) Voor de open teelten is dit het klimaatbestendig maken van de intensieve productiegebieden. 

Gerealiseerd in 2020

 • Eerste inventarisatie bij de greenports voor gebieden die in aanmerking komen voor modernisering, gestart met 3 gebieden in de initiatiefase
 • Monitoringstool voor modernisering van glastuinbouwgebieden en prioritering
 • programmering met de belangrijkste instrumenten en thema's 
 • Ontwikkeling van instrumenten om aanpak voor de langere termijn te borgen en door te ontwikkelen; pilot met WILG en financieel instrumentarium behoefte geagendeerd. 
 • Aansluiten bij de tafel Energie om zodoende afstemming te hebben over de aanlevering van data energie-analyse

Plannen 2021

 • Activiteiten 2020 doorzetten
  • Inzicht in het totaalbeeld van de individuele greenports
  • ontwikkeling financiele en RO instrumentarium
 • Aanjaagfunctie modernisering
  • afronding huidige initiatiefases
  • twee nieuwe gebieden starten
 • Inrichten, beheren en uitvoeren van de kennisagenda
 • Ontwikkelen instrumenten
  • huidige instrumentarium updaten
  • operationeel maken instrumentarium WILG
  • ondersteuning bij toekomstscenario's HOT ontwikkelbedrijf
 • Aansluiting met de gebiedsaanpak duurzame glastuinbouw van de tafel Energie

 

Stuurgroep en trekkers:

 • Adri Bom-Lemstra
 • Carin van Huët
 • Arjan van Velden
 • Rutger Lommerse
 • Jack Groenewegen
 • Coen Meijeraan
 • Albert Abee
 • Rudy Tegels
 • Pieter van Maaren
 • Jean Aerts
 • Aad Sonneveld
 • Theo Meskers
 • Floris Leijdekkers