Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Subsidie glastuinbouw

Subsidie Investering in energie glastuinbouw open van 1 april

Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw kunnen glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers energiebesparende maatregelen nemen. Deze subsidie voor de kosten voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur is aan te vragen van 1 april tot en met 26 april 2019, om 17:00 uur. De vergoeding bedraagt maximaal 25% van de kosten die onder deze subsidie vallen. Voor deze openstelling is 6,9 miljoen euro beschikbaar.

Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat een ondernemer de Gecombineerde opgave van 2019 heeft gedaan. In de Gecombineerde opgave doet een bedrijf de emissieaangifte CO2 voor 2018.

Zie voor meer informatie de informatiepagina Investeringen in energie glastuinbouw op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

bron: RVO.nl, 15/03/19

Wat doe jij om te innoveren?

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat de glastuinbouwsector in 2040 klimaatneutraal is. De bloembollen en paddenstoelen sectoren streven ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn.