Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Symposium 
"Next level sierteeltveredeling: Samenwerken aan 
weerbare gewassen"

Amsterdam Green Campus in samenwerking met Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren op 30 september een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Locatie: omgeving Aalsmeer

Via deze link vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.