Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Brightlands Campus

Ontwikkelingen op de campus gaan veel sneller dan verwacht

Om verder te kunnen groeien, wordt Brightlands Campus Greenport Venlo uitgebreid met een Bright House (kantoren en laboratoria) en een Bright Village (werkplaatsen).

De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden.

Met de bouw is een investering van 22,6 miljoen euro gemoeid. De Provincie Limburg zal met een bijdrage van 17,6 miljoen euro het grootste deel van de financiering voor haar rekening nemen, de gemeente Venlo draagt 4,4 miljoen euro bij. Volgend jaar al moeten de gebouwen er grotendeels staan. Die verrijzen achter de Innovatoren.

Snelle groei
Uitbreiding van de campus is nodig nu de bestaande gebouwen Villa Flora en Innovatoren door de snelle groei van de campus nagenoeg vol zijn. ‘De ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht’, zegt gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg. ‘In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om de campus te laten uitgroeien tot ‘place to be’. We zijn op de goede weg.’

Impuls
CEO Saskia Goetgeluk van Brightlands Campus Greenport Venlo is blij dat de nieuwe gebouwen van de campus er komen: ‘Dat geeft een enorme impuls aan de innovatiekracht en de samenwerking bij de projecten en programma’s op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circulaire economie. Dit is echt goed nieuws voor de toekomst van onze campus met al die bedrijven die er actief zijn en met de Universiteit Maastricht die er op veel terreinen onderzoek doet. Voor de hele sector en niet te vergeten voor deze hele regio is dit echt van groot belang.’

 

Netwerkcampus
Inmiddels zijn 60 organisaties en 16 R&D-faciliteiten op de campus gevestigd. Er werken ruim 650 mensen. Ruim 400 studenten zijn betrokken bij onderzoek en ontwikkeling op de campus. Hubert Mackus: ‘De campus vervult daarnaast als ‘netwerk-campus’ in toenemende mate een faciliterende en verbindende rol voor het MKB. Verdere groei is echter alleen mogelijk als we meer ruimte scheppen voor verhuurbare kantoren, laboratoria en werkplaatsen. De Provincie Limburg als aandeelhouder is blij dat de ontwikkeling in Venlo in relatief korte tijd een vlucht heeft genomen dat er nu al uitbreiding van vastgoed aan de orde is.’

Lees verder via Brightlands