Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update Verslogistiek 01

Janurari 2020

Michel Jansen (CEO Total Produce) en Hubert Mackus ( gedeputeerde provincie Limburg) zijn de trekkers van deze tafel. Samen met de specialisten van Royal FloraHolland, GroentenFruit en LIOF zijn zij aan de slag om het begrip “ ongestoorde handel” vanuit het Tuinbouwakkoord vorm te geven.

Zo zet de tafel zich in om een  markttoegang  te behouden en verder uit te bouwen en streven ze naar een slimmere logistieke keten van grond tot mond. Voor de komende jaren ligt er een brede werkagenda. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van de digitale versketen. Ook wordt een visie op nieuwe logistieke concepten voor “ vers”  rond e -commerce door de tafel ontwikkeld.  Verder is de tafel direct en indirect betrokken bij veel initiatieven  van duurzaam transport, tot  het delen van dat en slimme transportverpakkingen.

De tafel zet ook in op het oplossen van de logistieke knelpunten en het verbeteren van de import en exports controles. De belangrijkste infrastructurele knelpunten in de diverse greenport regio’s zijn inmiddels, in opdracht van de tafel door Buck Consultants in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar knelpunten op de zogenaamde A en N- wegen, maar ook naar drukke toe- en afritten.  Binnenkort toetsen we resultaten van dit onderzoek met de ondernemers in de sector.  Daarna worden de knelpunten onder de aandacht gebracht bij de verschillende ministeries en provincies. Zodat de oplossingen tijdig worden belegd in het MIRT ( meerjarenprogramma voor infra structuur, ruimte en transport).

De werkgroep Verslogistiek bestaat uit:

  • Hubert Mackus
  • Michel Jansen
  • Gert Mulder
  • Eline van den Berg
  • Camille Hardy
  • Daco Sol
  • Dianne Soons
  • Annemiek Canjels