Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Verslogistiek 2021

Maart 2021

Ambitie
Het behouden en versterken van de positie van Nederland als draaischijf met een lage ecologische foodprint voor versproducten.

Gerealiseerd in 2020

 • Input geleverd voor project ‘digitalisering inspectiediensten’ van provincie Limburg en de Topsector. Project loopt, tafel blijft aangehaakt
 • Stage-onderzoek laten uitvoeren naar invloed van ‘e-Commerce’ op Verslogistiek
 • Congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’ en integratie met Green meets Ports. Door inbreng van ondernemersnetwerk en inzet als klankborgroep verstevigt dit de tafel.
 • Infrastructuur knelpunten-inventarisatie opgesteld en aangeboden aan overheden
 • Deelname aan Corona Crisisteam Tuinbouw met als inzet een zo ongestoord mogelijke logistiek van tuinbouwproducten binnen de EU

Plannen 2021
De tafel wil een aanjagersrol spelen in projecten en initiatieven die bijdragen in de verduurzaming van de Verslogistiek. Dit kan zijn het inbrengen van kennis en/of verbinding tussen partijen tot stand brengen, en/of het bijdragen aan opstart van projecten en initiatieven.

Eind 2021 hebben we:

 • Actief bijgedragen in de totstandkoming van verduurzamingsprojecten
 • Verbreding in ons netwerk gerealiseerd door samenwerking met relevante partijen en, waar zinvol, deelname aan de tafel van nieuwe organisaties
 • Positie ingenomen als het Logistieke platform in de sector

Hoe dan?

 • Versnellen/aanjagen Modalshift; inventarisatie van projecten, analyse op (o.a.) slagingsfactoren en afbreuk, en ondersteunen kansrijke initiatieven
 • Optimalisatie in de keten door digitalisering; met kennishebbers in de sector bespreken welke stappen nodig zijn om keten te optimaliseren en hier voorstellen op formuleren
 • Werken aan verduurzamingsmonitor voor de Verslogistiek; hoe kunnen we de ecologische winst in transport meten en monitoren om prestaties zichtbaar te maken

Door vanuit de tafel te verbinden met regionale Greenports, branches en ondernemers(collectieven), over actuele ontwikkelingen, knelpunten en kansen kunnen we focus aanbrengen en richting geven op onderwerpen die bijdragen in de exportpositie en verduurzaming van de sector.

Stuurgroep en trekkers:

 • Michel Jansen
 • Hubert Mackus
 • Janine Luten
 • Rob van Ruiten

Dit is een titel

Lorum ipsum dolar set di mi na.

Lees meer

Dit is een titel

Lorum ipsum dolar set di mi na.

Lees meer