Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Greenports Nederland

Greenports Nederland werkt als netwerkorganisatie samen met de regionale greenports, de overheden, de ondernemers en het onderwijs/kennisinstellingen. We werken aan een gezamenlijke aanpak en versnelling van transitie-opgaven voor een sterk en duurzaam tuinbouwcluster.

Lees meer

Politiek manifest 2023-2024

Onder aanvoering van Greenports Nederland is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een politiek manifest opgesteld. Dit manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Deze worden in de komende periode hierover actief benaderd. 

Lees meer