Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Greenports Nederland

De plek waar overeenstemming kan worden bereikt over ieders inzet voor het succesvol aangaan en afronden van de uitdagingen waarvoor de tuinbouw staat, is Greenports Nederland. Dit is de overkoepelende netwerkorganisatie van de regionale...

Lees meer

Verkiezingsmanifest 2023

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november is onder aanvoering van Greenports Nederland door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een Verkiezingsmanifest opgesteld. Dit manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Deze zullen in de komende periode hierover actief worden benaderd. 

Lees meer

Evenementen agenda