Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Samen aan de slag
Even voorstellen: Adri Bom-Lemstra

In deze rubriek willen we de “tuinbouw” persoonlijk aan u voorstellen. Dit doen we aan de hand van een kort interview met een stevige persoonlijkheid “die voor de tuinbouw aan de slag gaat”. Deze keer is het de beurt aan de nieuw voorzitter van de GreenBoard van Greenports Nederland, Adri Bom-Lemstra.

Gefeliciteerd met je voordracht en benoeming als voorzitter van Greenports Nederland. Waarom wil je graag deze functie op je nemen ?
Ik heb tijdens mijn werk als gedeputeerde voor de Zuid-Hollandse greenports kennisgemaakt met wat er allemaal speelt in de sector. Ik ken de sector als ontzettend innovatief, we staan wereldwijd bekend om onze kennis over tuinbouw. Van groot belang voor de voedselvoorziening wereldwijd, een groot maatschappelijk vraagstuk. Daarmee is de tuinbouw een belangrijke economische sector en dat willen we uiteraard graag zo houden. Belangrijke voorwaarde daarvoor is samenwerking, op landelijk niveau. Door kennis uit te wisselen en krachten te bundelen op thema’s die landelijk spelen kunnen we écht het verschil maken. En onze innovatieve Nederlandse tuinbouwsector nog sterker maken. Daar zet ik me graag voor in.”

Dit voorjaar is tuinbouwakkoord getekend. Wat zijn de uitdagingen voor 2020 voor de tuinbouw?
In het tuinbouwakoord hebben we prachtige doelen met elkaar gesteld. Maar ook best grote doelen. We willen koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid. We hebben ons daarvoor 10 jaar gegeven. Gelukkig beginnen we niet bij nul. Er zijn al flink wat bedrijven goed op weg, zelf of in regionaal verband. Het eerste jaar – waar we nu dus nog in zitten – gebruiken we wat mij betreft om in kaart te brengen wat er allemaal al gebeurt in de sector. Het optuigen van een landelijk netwerk, ook met kennisinstellingen en overheden. En uiteraard concreter in beeld brengen hoe we prachtige doelen gaan verwezenlijken. Daarnaast zijn we op een aantal doelen al heel concreet aan de slag, zoals ruimtelijke inrichting en klimaatneutrale tuinbouw.

De tuinbouw is een zelfstandige en gedreven sector die graag zelf de toekomst uitstippelt. Op welke onderdelen kan de triple helix aanpak het verschil maken voor de tuinbouw?
De zelfstandig- en gedrevenheid is de kracht van de sector. Daarom staat de sector nu waar ze staat, dus daar moeten we vooral ook niet aan tornen. Maar we kunnen wel iets toevoegen waardoor de sector nóg sterker wordt. En dat is die triple helix-aanpak. Door als tuinbouwbedrijf samen te werken met kennisinstellingen en overheden kun je je innovatie- en slagkracht vergroten. Simpelweg omdat drie meer weten dan één. Sterker: in triple helix-verband nog meer omdat verschillende perspectieven samenkomen. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld een onderzoek uitvoeren in het bedrijf van de ondernemer. Die met die opgedane kennis weer verder kan. De overheid kan hierbij helpen met geld of zorgen dat die kennis breder verspreid wordt.

De Greenboard is ruim 1 jaar actief. Als voorzitter van de Greenboard kun je het netwerk maximaal aanspreken. Wat gaat goed en waar kan het nog beter?
Ik ben groot voorvechter van samenwerking. Over grenzen heen kijken. Over grenzen van je eigen bedrijf, maar ook over die van de sector waarin je opereert. Daar is volgens mij zeker winst te behalen. We zijn een netwerk in opbouw, met gelukkig veel mensen die hier samen de schouders onder willen zetten, dus ik heb er alle vertrouwen in.

Op welke onderdelen van de tuinbouw agenda krijgt de tuinbouw nog niet de aandacht die ze eigenlijk verdient? 
Dat de tuinbouw een ontzettend innovatieve sector is, dringt gelukkig steeds meer door. Wat nog beter kan is de positionering van de tuinbouw in de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zet de tuinbouwsector zich in voor gezonde voeding en leefbare, groene steden. Ook kunnen we nog beter laten zien hoe de tuinbouw bezig is met het maken van de omslag naar duurzame sector. Bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar er worden zeker wel stappen gezet.

Waar verder nog aandacht voor moet komen zijn de doelen op het gebied van arbeidsmarkt en scholing. Die triple helix-samenwerking gaat daar hopelijk aan bijdragen. En in Zuid-Holland starten we bijvoorbeeld met de uitvoering van de zogeheten Human Capital Agenda – een actieagenda om ervoor te zorgen dat we ook de komende jaren voldoende goed geschoold personeel in de sector kunnen verwelkomen.