Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Boerenverstand ...

Boerenverstand staat voor mij synoniem voor logisch nadenken, slim combineren, effectief handelen en met kleine stappen de goede dingen doen.

Met verbazing zat ik de open-deur conclusies te lezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de gepolariseerde stikstof-, water- en biodiversiteitsvraagstukken van het platteland.

De aanleiding voor dit advies zat in de hoeveelheid en tegenstrijdige wet- en regelgeving die agrarisch ondernemen nagenoeg onmogelijk maken. En het verlies in vertrouwen richting de overheid die niet koersvast is met haar beleid. Ook constateert de raad dat er sprake is van een verharding vanuit onbegrip aan twee kanten. Burgers en actiegroepen die met halve waarheden oordelen over de bedrijfsvoering en agrarische ondernemers die zich iedere dag inspannen om het beter te doen en zich niet begrepen voelen.

In deze negatieve spiraal lijken we als tuinbouw (nog) niet in meegezogen te worden. Maar toch voelen we de spanningen opkomen en zien we dillema’s ontstaan. Hoe gaan we vergroenen als een doorlooptijd naar een nieuw middel acht jaar bedraagt? Hoe gaan we naar minder fossiele brandstof als diepe geothermie risicoloos moet zijn? En als netverzwaring voor elektrificatie niet wordt gerealiseerd?

De raad roept op om de ondernemers te betrekken voor het formuleren van de oplossingen; zij hebben namelijk de sleutel in handen. Ook zouden we veel minder moet inzetten op wet- en regelgeving die dwingt handhaving op middelvoorschriften. Het devies is: geef haalbare doelen. Ondernemers gebruiken hun boerenverstand en zijn inventief genoeg om hier passende oplossingen te vinden.

Dat er gewerkt moet worden naar integrale oplossing op gebiedsniveau wordt steeds duidelijker. Goede kans dat het nieuwe kabinet hier stevig op zal inzetten. Ik verwacht dat de greenports en tuinbouwgebieden op korte termijn worden aangesproken om een integrale aanpak te formuleren. Gelukkig hebben we ervaring opgebouwd met de aanpak duurzame energie glastuinbouw gebieden en de moderniserings-aanpak in de tafel Ruimtelijke Inrichting. We gaan aan de slag, graag met een dosis ‘boerenverstand’.

 

Rutger Lommerse

Secretaris/Programma manager Greenports Nederland

De samengevatte adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur:

  1. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen.
  2. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: biedt binnen de gestelde overheidsnorm zo veel mogelijk vrijheid aan de ondernemer.
  3. Rijk: bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk gei╠łntegreerd certificeringssysteem en richt een onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem opzet en monitort.
  4. Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten: zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau.
  5. Rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen.
  6. Rijk: zet in op verduurzaming van de keten en gedragsverandering van de consument.

 

Lees het volledige advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur >>>