Regionale greenports

Samenwerken is groeien

Meer weten

Greenport West-Holland

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen in de regio West-Holland.

Meer weten

Greenport Venlo

Greenport Venlo is een economisch sterk in ontwikkeling zijnde regio die zowel van nationaal als internationaal belang is. Dit unieke gebied, dat wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus.

Meer weten

Greenport Noord-Holland Noord

GreenPort Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland die werkgelegenheid biedt aan vijftien- tot twintigduizend werknemers. De regio heeft een productiewaarde van ongeveer 3 tot 3,5 miljard euro.

Meer weten

Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De Greenport bundelt de kennis en kunde van vele partijen om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

Meer weten

Greenport Duin- en bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is hét internationale centrum van de veredeling, teelt, handel, logistiek en export van bollen, bloemen en planten.

Meer weten

Greenport Boskoop

In de regio Boskoop wordt door diverse organisatie samengewerkt.

Meer weten

Greenport Gelderland

Greenport Gelderland (GG) is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. Als publiek-private netwerkorganisatie stimuleert zij innovatie, duurzame ontwikkeling en groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland onder het motto: Duurzaam doen!