Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Nieuws overzicht

30-11-2021

Versnelling Modalshift door bundeling en partnership in de keten

Onderzoek gepresenteerd naar de transitie van wegtransport naar water en spoor. De vraag is urgent, maar bundeling en samenwerking zijn nodig.

Lees meer
15-10-2021

Hoge gasprijs zit glastuinbouw in de weg bij verdere verduurzaming

Lees meer

11-10-2021

Greenports Nederland zoekt vrijdenkers om tuinbouw een extra boost te geven

Hoe circulair is de tuinbouw? Gaat het deze sector lukken om de hele keten van productie, handel tot aan de consument toe ingrijpend te verduurzamen en heeft de coronacrisis dit een extra impuls gegeven? Dat was het thema van het Nationaal Tuinbouwcongres in Baarn.

Lees meer
08-10-2021

Inventarisatie Tuinbouw Overlegteam: Vooral tuinder voelt pijn van hoge energieprijzen

Er zijn grote zorgen over de impact die de snel stijgende energieprijzen hebben op een aanzienlijk deel van de glastuinbouwbedrijven. In de overige schakels binnen de tuinbouwketen zijn de effecten vooralsnog minder zichtbaar.

Lees meer
13-09-2021

Nationaal Tuinbouwcongres 2021

Hoe circulair is de tuinbouw eigenlijk? Gaat het deze sector lukken om de hele keten van productie, handel tot aan de consument toe ingrijpend te verduurzamen en heeft de coronacrisis dit een extra impuls gegeven? Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres maken we samen met u de tussenbalans op.

Lees meer
01-07-2021

Doe mee met de Topsector T&U Innovation Prize en win € 25.000, - onderzoeksbudget

– Ben jij een innovatieve startup? Een toekomstmaker die met veelbelovende CROSS BORDER INNOVATIONS kan bijdragen aan een duurzame tuinbouw? Dan ben jij de ideale kandidaat voor de Topsector T&U Innovation Prize.

Lees meer
27-05-2021

ODE frustreert energietransitie glastuinbouw nog steeds

Ruim anderhalf jaar geleden werd de glastuinbouwsector geconfronteerd met de veelbesproken ODE tariefstijging in de 3e schijf elektriciteit.

Lees meer
10-05-2021

Adri Bom blijft voorzitter Greenports Nederland

Per 1 mei heeft Adri Bom-Lemstra de overstap gemaakt als gedeputeerde van Zuid-Holland naar voorzitter van Glastuinbouw Nederland

Lees meer
17-02-2021

Kabinet, gun mensen kleurrijk voorjaar in en om het huis!

Biedt gelegenheid om het voorjaar in en om huis te halen met bloemen en planten. In de ontluikende lente brengt een kleurrijke woon- en leefomgeving gezondheid en geluk, na de lange lockdown.

Lees meer
05-02-2021

Bouwen onder centrale regie is dé oplossing voor huisvestingsproblemen internationale werknemers

In de optiek van Greenports Nederland komen de huidige problemen in de huisvesting van internationale medewerkers voort uit een groot tekort aan passende huisvesting voor deze doelgroep.

Lees meer
28-01-2021

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers

Greenports Nederland vraagt aandacht voor de belemmeringen die in de dagelijkse praktijk ondervonden worden bij de realisatie van nieuwe huisvestingsoplossingen.

Lees meer
22-01-2021

Crisisorganisatie tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de tuinbouw door de coronacrisis helpen.

Lees meer
21-12-2020

Extra capaciteit nodig voor transport versproducten van en naar Verenigd Koninkrijk

Extra capaciteit nodig voor transport versproducten van en naar VK

Lees meer
25-11-2020

Deadline afwikkeling aanvraag tegemoetkoming nabij

Maandag 30 november is de deadline voor het afwikkelen van de aanvraag voor een tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw.

Lees meer
17-11-2020

Scenario-analyse geeft tuinbouwondernemers grip op de toekomst

Scenario-analyse geeft tuinbouwondernemer grip op de toekomst

Lees meer
05-11-2020

Jonge tuinbouwers krijgen primeur op scenario-analyse tuinbouwcluster

Op dinsdag 17 november maken young professionals (>40) uit de tuinbouw als eerste kennis met de speciaal voor het tuinbouwcluster ontwikkelde toekomstscenario’s.

Lees meer
30-10-2020

Goede woon- en arbeidsomstandigheden internationale werknemers hoog op de agenda

Greenports Nederland onderschrijft de hoofdlijnen van het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer; werkomstandigheden voor arbeidsmigranten moeten eerlijk en veilig zijn.

Lees meer
16-10-2020

Green meets Port bundelt krachten met Greenports Nederland

Op 15 oktober organiseerde Greenports Nederland het congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’. Belangrijkste onderwerp tijdens dit online congres was de aanhaking van het ondernemersplatform Green meets Ports bij Greenports Nederland.

Lees meer
05-10-2020

Terugblik Tuinbouwcongres online 2020

Donderdag 1 oktober was het Nationaal Tuinbouwcongres online. Er was een terugblik op 1 jaar Tuinbouwakkoord met Adri Bom-Lemstra en Marije Beens.

Lees meer
25-06-2020

Digitale Meet up: Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken we de kracht van het tuinbouwcluster, blikken we terug op de afgelopen periode en maken we een doorkijkje naar de toekomst.

Lees meer
25-06-2020

Tuinbouw goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie

Bedrijven in het tuinbouwcluster dragen direct en indirect 15,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.

Lees meer
11-06-2020

Oproep: Verleng steunmaatregel voor behoud bedrijven en banen!

Verleng de periode waarvoor de extra steunmaatregel voor de tuinbouw van kracht is!

Lees meer
27-05-2020

Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten.

Lees meer
08-05-2020

Effect 'huzarenstukje' versterken met vervolgmaatregelen voor tuinbouw

“Een ‘huzarenstuk’. Die kwalificatie past bij de snelheid waarmee de extra steunmaatregel voor de tuinbouw is uitgewerkt”

Lees meer
29-04-2020

Tuinbouw gaat toekomstplannen herijken op coronacrisis

De komende maanden vindt een lange termijn verkenning plaats. De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw is hierin opdrachtgever.

Lees meer
23-04-2020

Protocol Veilig werken, reizen en wonen nu belangrijker dan ooit

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit.

Lees meer
15-04-2020

Kabinet erkent cruciale rol en positie tuinbouw

Het kabinet erkent de cruciale rol en positie van de sector Tuinbouw- & Uitgangsmaterialen, door zwaar gedupeerde bedrijven tegemoet te komen in de schade die de coronacrisis veroorzaakt.

Lees meer
07-04-2020

Belangrijke stap voorwaarts, goed signaal kabinet voor tuinbouw

De extra maatregelen die het kabinet vanavond aankondigde zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen.

Lees meer
02-04-2020

Continuïteit groenten- en fruitketen stokt, extra steun nu nodig

De continuïteit van de levering van verse groenten en fruit via alle gebruikelijke verkoopkanalen waaronder foodservice stokt.

Lees meer
26-03-2020

Oproep aan Kabinet: Snel noodfonds nodig voor behoud sierteelt

Om de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een Noodfonds nodig. Die oproep doen organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten van LNV.

Lees meer
25-03-2020

Uniform formulier voor registratie schade Coronacrisis

Ondernemers in de tuinbouw kunnen op een uniforme wijze registreren welke schade ze lijden door de Coronacrisis.

Lees meer
16-03-2020

Tuinbouw in acute nood door Coronacrisis

Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het Coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw.

Lees meer
26-02-2020

Nieuwe website Dutch Horticulture helpt bij internationalisering tuinbouw

Nieuwe website helpt bij internationalisering tuinbouw

Lees meer
17-02-2020

Update ODE

Ondanks grote inspanningen, geen resultaat tarief ODE 2020

Lees meer
17-12-2019

Nieuw belastingplan brengt verduurzaming tuinbouw tot stilstand

Nederlandse tuinbouwbedrijven draaien hun hand niet om voor innovatieve technieken en maken zich hard voor de verduurzaming van de sector.

Lees meer
05-12-2019

Oproep aanpassing ODE

Greenports Nederland en de ondertekenaars van het Tuinbouwakkoord roepen de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel voor ODE aan te passen

Lees meer
11-09-2019

Ontwikkelingen op het gebied van warmtetransitie

De transitie naar een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 omvat onder meer de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Lees meer
03-07-2019

Klimaatakkoord vormt stevige basis voor glastuinbouw in 2030

Vrijdag 29 juni jl heeft het kabinet haar klimaatambities bekend gemaakt via het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA). Ook de tuinbouw komt hier uitgebreid aanbod, deze sector kan namelijk een belangrijke rol spelen in behalen van de CO2 doelstellingen.

Lees meer
02-07-2019

Klimaatakkoord Kabinet

Het kabinet heeft vrijdag het klimaatakkoord gepresenteerd. Het ministerie van LNV trekt extra miljoenen uit om duurzame land- en tuinbouw te stimuleren.

Lees meer
21-06-2019

Minister LNV presenteert realisatieplan: "Op weg naar nieuw perspectief"

De Tweede Kamer ontving onlangs van Minister Carola Schouten het realisatieplan “Op weg met nieuw perspectief”. Hierin zet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie uiteen die moet leiden tot een duurzame en sterke kringlooplandbouw in 2030.

Lees meer
21-06-2019

Terugblik AO Tuinbouw

Op 5 juni werd het Algemeen Overleg Tuinbouw gevoerd in de Tweede Kamer met minister Carola Schouten.

Lees meer
11-06-2019

Prestigieuze wereldvoedselprijs voor Simon Groot

Aan de Nederlander Simon N. Groot (84) is maandag de World Food Prize 2019 toegekend vanwege zijn grote en succesvolle inzet om miljoenen kleine boeren in meer dan 60 landen een beter economisch perspectief te bieden.

Lees meer
14-03-2019

Persbericht Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Lees meer