Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Nieuws overzicht

Doorbraken in Verslogistiek

Op 15 oktober organiseerde Greenports Nederland het congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’. Belangrijkste onderwerp tijdens dit online congres was de aanhaking van het ondernemersplatform Green meets Ports bij Greenports Nederland.

Lees meer

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Donderdag 1 oktober was het Nationaal Tuinbouwcongres online. Er was een terugblik op 1 jaar Tuinbouwakkoord met Adri Bom-Lemstra en Marije Beens.

Lees meer

Digitale Meet up: 
Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken we de kracht van het tuinbouwcluster, blikken we terug op de afgelopen periode en maken we een doorkijkje naar de toekomst.

Lees meer

Tuinbouw goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie

Bedrijven in het tuinbouwcluster dragen direct en indirect 15,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.

Lees meer

Doorbraken in Verslogistiek

Op 15 oktober organiseerde Greenports Nederland het congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’. Belangrijkste onderwerp tijdens dit online congres was de aanhaking van het ondernemersplatform Green meets Ports bij Greenports Nederland.

Lees meer

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Donderdag 1 oktober was het Nationaal Tuinbouwcongres online. Er was een terugblik op 1 jaar Tuinbouwakkoord met Adri Bom-Lemstra en Marije Beens.

Lees meer

Digitale Meet up: 
Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken we de kracht van het tuinbouwcluster, blikken we terug op de afgelopen periode en maken we een doorkijkje naar de toekomst.

Lees meer

Tuinbouw goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie

Bedrijven in het tuinbouwcluster dragen direct en indirect 15,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.

Lees meer

Oproep: "Verleng steunmaatregel voor behoud bedrijven en banen"

Verleng de periode waarvoor de extra steunmaatregel voor de tuinbouw van kracht is!

Lees meer

Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten.

Lees meer

“Effect ‘huzarenstuk’ versterken met vervolgmaatregelen voor tuinbouw”

“Een ‘huzarenstuk’. Die kwalificatie past bij de snelheid waarmee de extra steunmaatregel voor de tuinbouw is uitgewerkt”

Lees meer

Tuinbouw gaat toekomstplannen herijken op coronacrisis

De komende maanden vindt een lange termijn verkenning plaats. De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw is hierin opdrachtgever.

Lees meer

Protocol Veilig werken, reizen en wonen nu belangrijker dan ooit 

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit.

Lees meer

"Kabinet erkent cruciale rol en positie tuinbouw"

Het kabinet erkent de cruciale rol en positie van de sector Tuinbouw- & Uitgangsmaterialen, door zwaar gedupeerde bedrijven tegemoet te komen in de schade die de coronacrisis veroorzaakt.

Lees meer

Overzicht van corona-regelingen

Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen

Lees meer

Belangrijke stap voorwaarts, goed signaal kabinet voor tuinbouw

De extra maatregelen die het kabinet vanavond aankondigde zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen.

Lees meer

Openstelling PPS call topsectoren en MIT regeling

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem openden op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Lees meer

Continuïteit groenten- en fruitketen stokt, extra steun nu nodig

De continuïteit van de levering van verse groenten en fruit via alle gebruikelijke verkoopkanalen waaronder foodservice stokt.

Lees meer

Oproep aan kabinet:
Snel Noodfonds nodig voor behoud sierteelt

Om de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een Noodfonds nodig. Die oproep doen organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten van LNV.

Lees meer

Uniform formulier voor
registratie schade Coronacrisis

Ondernemers in de tuinbouw kunnen op een uniforme wijze registreren welke schade ze lijden door de Coronacrisis.

Lees meer

Tuinbouw in acute nood door Coronacrisis

Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het Coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw.

Lees meer

Oproep projecten Kennis op Maat

Kennis op maat zoekt projecten die de kennisdoorstroming bevorderen op diverse thema's

Lees meer

LNV Community

Voor de LNV Community is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zoek naar veehouders, akkerbouwers en tuinders die mee willen denken over actuele landbouwthema's

Lees meer

Nieuwe website helpt bij internationalisering tuinbouw

Nieuwe website helpt bij internationalisering tuinbouw

Lees meer

Update ODE

Ondanks grote inspanningen, geen resultaat tarief ODE 2020

Lees meer

Start nieuwbouw op Brightlands Campus Greenport Venlo

Op 12 februari is de officiële bouw gestart van Brighthouse.

Lees meer

Jaap Bond nieuw boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Per 1 januari 2020 wordt Jaap Bond benoemd tot het nieuwe boegbeeld van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Lees meer

Nieuw belastingplan brengt verduurzaming tuinbouw tot stilstand 

Nederlandse tuinbouwbedrijven draaien hun hand niet om voor innovatieve technieken en maken zich hard voor de verduurzaming van de sector.

Lees meer

Oproep Eerste Kamer voor aanpassing ODE

Greenports NL en de ondertekenaars van het Tuinbouwakkoord roepen de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel voor ODE aan te passen

Lees meer

Annie van de Riet nieuwe voorzitter AVAG

Annie van de Riet wordt de nieuwe voorzitter van AVAG

Lees meer

Circulair ondernemen in Gelderland

Provincie Gelderland helpt ondernemers met het circulair maken van hun onderneming zodat zij klaar zijn voor de toekomst.

Lees meer

Aftrap vitale hyacintenteelt

Het project voor een vitale hyacintenteelt is afgelopen week gestart. Het gaat om onderzoek naar een verbeterde, snellere en duurzamere teelt.

Lees meer

Geen octrooi op planten

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die een einde moet maken aan octrooien op planten.

Lees meer

People's Farm winnaar eerste Limburg Duurzaamheid Award

In de moestuin van People’s Farm wordt op kleinschalige, maar efficiënte en duurzame wijze geteeld.

Lees meer

Adri Bom-Lemstra voorzitter Greenports Nederland

Lees meer

Ontwikkelingen op de campus gaan veel sneller dan verwacht

Ontwikkelingen op de campus gaan veel sneller dan verwacht

Lees meer

Ontwikkelingen op het gebied van warmtetransitie

De transitie naar een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 omvat onder meer de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Lees meer

Persbericht

Vrijdag 29 juni jl heeft het kabinet haar klimaatambities bekend gemaakt via het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA). Ook de tuinbouw komt hier uitgebreid aanbod, deze sector kan namelijk een belangrijke rol spelen in behalen van de CO2 doelstellingen.

Lees meer

Klimaatakkoord kabinet

Het kabinet heeft vrijdag het klimaatakkoord gepresenteerd. Het ministerie van LNV trekt extra miljoenen uit om duurzame land- en tuinbouw te stimuleren.

Lees meer

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT starten samenwerking

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer

Op weg naar nieuw perspectief

De Tweede Kamer ontving onlangs van Minister Carola Schouten het realisatieplan “Op weg met nieuw perspectief”. Hierin zet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie uiteen die moet leiden tot een duurzame en sterke kringlooplandbouw in 2030.

Lees meer

5 juli 2019

Op 5 juni werd het Algemeen Overleg Tuinbouw gevoerd in de Tweede Kamer met minister Carola Schouten.

Lees meer

Dutch Greenhouse Delta maakt vervolgstap om Chinees High-Tech Agriculture Park te realiseren

Lees meer

Prestigieuze Wereldvoedselprijs voor Simon Groot

Aan de Nederlander Simon N. Groot (84) is maandag de World Food Prize 2019 toegekend vanwege zijn grote en succesvolle inzet om miljoenen kleine boeren in meer dan 60 landen een beter economisch perspectief te bieden.

Lees meer

De tuinbouw heeft oplossing op de plank liggen, nu is de politiek aan zet

De tuinbouw heeft oplossing op de plank liggen, nu is de politiek aan zet

Lees meer

Het medicijn van de toekomst komt uit de tuinbouw

Column van programma manager Rutger Lommerse

Lees meer

Minister Schouten van LNV ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Lees meer