Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws overzicht

Provincie Zuid-Holland organiseert een China missie

Provincie Zuid-Holland organiseert een missie naar China.

Lees meer

Franse equipmentvakbeurs SITEVI interessant voor Nederlandse groente- en fruitteeltsector

Save the date: van 26 t/m 28 november 2019 vindt de internationale vakbeurs voor equipment en know-how van groente- en fruitteelt, wijn- en olijfproductie plaats in Montpellier (Zuid-Frankrijk).

Lees meer

Rijk stelt geld beschikbaar voor Regio Deals

Het Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

Lees meer

Ontwikkelingen op het gebied van warmtetransitie

De transitie naar een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 omvat onder meer de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Lees meer

Provincie Zuid-Holland organiseert een China missie

Provincie Zuid-Holland organiseert een missie naar China.

Lees meer

Franse equipmentvakbeurs SITEVI interessant voor Nederlandse groente- en fruitteeltsector

Save the date: van 26 t/m 28 november 2019 vindt de internationale vakbeurs voor equipment en know-how van groente- en fruitteelt, wijn- en olijfproductie plaats in Montpellier (Zuid-Frankrijk).

Lees meer

Rijk stelt geld beschikbaar voor Regio Deals

Het Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

Lees meer

Ontwikkelingen op het gebied van warmtetransitie

De transitie naar een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 omvat onder meer de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Lees meer

Doe mee met de Topsector T & U Innovation Prize

Ben jij een innovatieve food of agri start-up of scale-up? Een toekomstmaker met een veelbelovend idee? Dan bent jij de ideale kandidaat voor de Topsector T&U Innovation Prize.

Lees meer

Nieuwe programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek

Andries Middag zal per 1 september aan de slag gaan als programmamanager bij Greenport Duin- en Bollenstreek

Lees meer

Persbericht

Vrijdag 29 juni jl heeft het kabinet haar klimaatambities bekend gemaakt via het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA). Ook de tuinbouw komt hier uitgebreid aanbod, deze sector kan namelijk een belangrijke rol spelen in behalen van de CO2 doelstellingen.

Lees meer

Klimaatakkoord kabinet

Het kabinet heeft vrijdag het klimaatakkoord gepresenteerd. Het ministerie van LNV trekt extra miljoenen uit om duurzame land- en tuinbouw te stimuleren.

Lees meer

Online consultatie Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geopend

Op 19 mei is het eerste concept van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 en de bijbehorende uitgewerkte Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) verschenen.

Lees meer

Doe mee aan de White Paper Challenge van Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen en win € 1.500, -

Welke wereldwijde trends veranderen de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan de tuinbouw hier slim op inspelen?

Lees meer

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT starten samenwerking

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer

Op weg naar nieuw perspectief

De Tweede Kamer ontving onlangs van Minister Carola Schouten het realisatieplan “Op weg met nieuw perspectief”. Hierin zet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie uiteen die moet leiden tot een duurzame en sterke kringlooplandbouw in 2030.

Lees meer

5 juli 2019

Op 5 juni werd het Algemeen Overleg Tuinbouw gevoerd in de Tweede Kamer met minister Carola Schouten.

Lees meer

Dutch Greenhouse Delta maakt vervolgstap om Chinees High-Tech Agriculture Park te realiseren

Lees meer

Prestigieuze Wereldvoedselprijs voor Simon Groot

Aan de Nederlander Simon N. Groot (84) is maandag de World Food Prize 2019 toegekend vanwege zijn grote en succesvolle inzet om miljoenen kleine boeren in meer dan 60 landen een beter economisch perspectief te bieden.

Lees meer

Prins Carlos de Bourbon de Parme: ‘Niet-duurzaam ondernemen levert een risico op’

Prins Carlos de Bourbon de Parme: Niet-duurzaam ondernemen levert een risico op

Lees meer

De tuinbouw heeft oplossing op de plank liggen, nu is de politiek aan zet

De tuinbouw heeft oplossing op de plank liggen, nu is de politiek aan zet

Lees meer

Het medicijn van de toekomst komt uit de tuinbouw

Column van programma manager Rutger Lommerse

Lees meer

Openstelling Topsector T & U voor onderzoeksprojecten

Dit jaar stellen de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gezamenlijk een oproep open voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) die in 2020 kunnen starten binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel.

Lees meer

Minister Schouten van LNV ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Lees meer