Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

woensdag 15 juni 2022

Gedeputeerde Zaal ondertekent tuinbouwpact

Gedeputeerde Ilse Zaal heeft tijdens de jaarlijkse conferentie van het Europees ERIAFF netwerk samen met een aantal andere Europese partijen een tuinbouwpact ondertekend. Ilse Zaal was daarvoor in Thessaloniki waar zij een presentatie gaf over de Nederlandse tuinbouwsector en de voedselvisie. Samen met gedeputeerde Nico Appelman (Flevoland) gaf zij ook een toelichting op de eiwittransitie.
De provincie Noord-Holland is sinds 2015 lid van Eriaff, een EU-netwerk dat de belangen vertegenwoordigt van Europese regio’s die landbouw, bosbouw en voedsel hoog op de agenda hebben staan. Eriaff organiseert jaarlijks een conferentie waar onderwerpen als tuinbouw en hightechfarming op de agenda staan.

Pact

Gedeputeerde Zaal heeft tijdens de conferentie samen met een aantal andere Europese tuinbouwregio’s het pact ‘The role of the horticulture sector in a sustainable EU food system’ ondertekend. Dit pact staat symbool voor de inzet die men wil plegen om de positie, de kansen en de oplossingen die de tuinbouw biedt onder de aandacht te brengen in Brussel. De thema’s zijn onder andere verduurzamen van de sector (door bijvoorbeeld CO2 reductie en verminderen van watergebruik), circulaire bedrijfsvoering (minder afval en minder gebruik van plastic) en verbeteren van transport.

Voedselvisie en eiwittransitie

Tijdens de conferentie was er ook aandacht voor de voedselvisie. Een belangrijk onderwerp in die visie is de eiwittransitie. Daarbij draait het om de omslag naar een voedselpatroon met meer plantaardige/minder dierlijke eiwitten. Deze omslag maakt mogelijk dat de groeiende en qua eetgedrag veranderende wereldpopulatie op een duurzame wijze voorzien kan worden van voldoende voedsel.

De overheid heeft in 2020 een Nationale Eiwitstrategie (hierna NES) ontwikkeld, die er onder andere naar streeft om de Europese afhankelijkheid van de import van eiwitrijke gewassen te verminderen. Nederland kan hier, binnen en buiten de landsgrenzen, een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld meer eiwitrijke gewassen te telen en meer eiwitten uit bronnen zoals algen, zeewier en insecten te halen. De Noord-Hollandse Agri & Food sector kan op nationaal niveau een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelen.

De provincie Noord-Holland heeft onlangs samen met een aantal andere partijen opdracht gegeven voor een onderzoek naar Eiwittransitie in Noord-Holland. Het doel van deze studie was om in kaart te brengen welke Noord-Hollandse organisaties zich bezighouden met de eiwittransitie, wat de grootste uitdagingen zijn voor deze bedrijven en wat mogelijke kansen zijn voor de eiwittransitie in Noord-Holland. De studie geeft een aantal aanbevelingen die binnenkort worden besproken met Noord-Hollandse eiwitstakeholders, experts en landelijke partijen.