Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Thema

Gezonde mensen

Onze ambitie is om bij te dragen aan een gezondere, gelukkige bevolking door gezonde voeding te stimuleren en het gebruik van duurzame siergewassen, voor binnen en buiten te bevorderen. Stip op de horizon: consumenten eten in 2030 voldoende groenten en fruit en voldoen minimaal aan de aanbeveling uit de Schijf van Vijf voor deze producten.

Wat pakken we op in de agenda Gezonde mensen?

  1. Uitvoering Preventieakkoord ondersteunen
  2. Kansrijke interventies voor hogere groente- en fruitconsumptie uit PPS-projecten vertalen naar verdienmodellen.
  3. Schoolfruit versterken
  4. Aanbod gezonde voeding op de werkplek versterken
  5. Groene Agenda voortzetten
  6. Onderzoek naar baten van bloemen en groen voor productiviteit, ziekteverzuim, energieverbruik.
  7. Beïnvloeders groenaanleg voeden met kennis en bewijslast baten.
  8. Floriade 2022 benutten voor uitdragen impact bloemen en groen

Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees hier de update van maart 2021. 

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland? 
Met het Tuinbouwakkoord haakt de sector aan bij het Preventieakkoord en zetten we in op extra ondersteuning van het NAGF voor de invulling van de ambitie voor een hogere groente- en fruitconsumptie. In diverse PPS-studies gefinancierd door de Topsector T&U zijn kansrijke interventies getest. Schoolfruit aanbieden en een gezonder aanbod van voedingsmiddelen op de werkplek zijn twee zeer kansrijke manieren om consumptie te verhogen en gedrag te veranderen. We zetten ons in om deze studies te vertalen naar businessconcepten voor de tuinbouw.

Via Greenports Nederland willen partijen uit de tuinbouw de Groene Agenda voortzetten om kennis en kunde over de bijdragen van groen aan een gezondere en gelukkige bevolking om te zetten in verdienmodellen.