Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update Gezonde mensen 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Kees van Velzen – GREENPORT BOSKOOP

Mei 2022

Ambitie
Onze ambitie is bij te dragen aan een gezondere, gelukkige bevolking door gezonde voeding te stimuleren en het gebruik van duurzame siergewassen, voor binnen en buiten te bevorderen. Stip op de horizon: consumenten eten in 2030 voldoende groente en fruit en voldoen minimaal aan de aanbeveling uit de Schijf van Vijf voor deze producten. 

Gerealiseerd in 2020

 • Uitvoering programma de Groene Agenda (via RFH), via stichting de groene stad zijn er in 2020 6 projecten gestart als penvoerder/partner. Er lopen nu totaal 13 wetenschappelijke projecten over het toepassen van groen. In het najaar zijn er zes projectvoorstellen ingediend waarbij de groene stad penvoerder partner is
 • Kennis op Maat programma de groene agenda is gestart waardoor er vanuit WUR-capaciteit is om te werken aan o.a. het ontwikkelen van factsheets en actualisatie van de kennisportal
 • Betrokken bij organisatie Floriade Almere 2022
 • Uitvoering programma Nationaal Actieplan Groente en Fruit (via GFH)
 • Projectplan Gezonde basisschool is uitgewerkt en ingediend bij Topsectoren TKI (NB Afgewezen, plan wordt op onderdelen wel gebruikt)

Gerealiseerd in 2021

 • In het eerste half jaar van 2021 is op twee scholen in Alphen aan den Rijn een gezonde lunch verzorgd. Een zeer geslaagd project, waarbij veel ervaring is opgedaan;
 • Naar aanleiding van een digitaal werkbezoek aan Venlo in maart hebben de topsectoren T&U, Agri & Food en Life Science & Health, ondersteund door Greenports Nederland en betrokken ministeries, een roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving opgesteld. Deze wordt in 2022 verder uitgewerkt langs vier actielijnen;
 • Uitvoering van het programma de Groene Agenda (via RFH);
 • Betrokkenheid bij de organisatie van Floriade Almere 2022;
 • Uitvoering van het programma Nationaal Actieplan Groente en Fruit (via GFH), dat eind 2021 is beëindigd;
 • In 2021 hebben Greenports West-Holland en Glastuinbouw Nederland een programma opgestart rond ‘Gezondheid & Geluk’. Dit biedt het Greenports Nederland-netwerk meer mogelijkheden de boodschap uit te dragen;
 • Er zijn veel contacten gelegd met partijen die actief zijn op het gebied van voeding en gezondheid om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Deze gesprekken zullen in 2022 verder worden opgepakt.

Plannen 2022

 • Onder het motto ‘van curatief naar preventief’ gaan we ons vanuit de tafel richten op het creëren van draagvlak bij de top 40 gemeenten om hier mee aan de slag te gaan;
 • Participatie van ons netwerk bij de invulling van de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving;
 • Benutten van Floriade 2022 voor onderbouwing van onze boodschap ‘Gezonde Mensen’;
 • Verbinding maken met netwerken en organisaties die zich richten op gezonde voeding en leefstijl. Daar waar nuttig de samenwerking starten.

Hoe dan?
De ambitie van de tafel ‘Gezonde Mensen’ is door stimulering van het gebruik van tuinbouwproducten in alle lagen van de bevolking de gezondheid te verbeteren en de levensduur te verlengen. Hiermee zijn al veel organisaties en instanties actief, zowel met landelijke als met regionale activiteiten en programma’s. Greenports Nederland wil deze activiteiten en programma’s bevorderen door vanuit haar netwerk verbinding te zoeken en de boodschap ‘gezonde mensen’ aan te tonen en uit te dragen. De agenda van de tafel bestaat uit eigen praktijk-initiatieven en uit bijdragen aan programma’s.

 

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.