Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Samenwerken is Groeien

Op 14 december is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland.

Op 14 maart is het eerste Tuinbouwakkoord door meer dan 35 partijen ondertekend. Lees meer.

Het tuinbouwcluster neemt zelf initiatief om haar toekomst veilig te stellen, het heeft een gezonde uitgangspositie en wil die behouden en uitbouwen. Zij wil de doorbraken en versnellingen realiseren die de komende 10 jaar nodig zijn. Het cluster doet dit via publiek-private samenwerking op de majeure transitiethema‘s, via agendering van knelpunten en door deze gezamenlijk op te lossen.

Dit Tuinbouwakkoord richt zich op zeven prioriteiten, waarbij het in praktijk brengen van circulaire tuinbouw de rode draad is. Onze prioriteiten zijn:

  1. Klimaat neutrale energie
  2. Ruimtelijke inrichting
  3. Verslogistiek
  4. Gezonde planten
  5. Gezonde mensen
  6. Innovatie
  7. Arbeidsmarkt & Onderwijs
  8. Internationalisering

Greenports Nederland verstuurt elke twee maanden een update over de laatste ontwikkelingen via haar nieuwsbrief. Hieronder kunt u deze nieuwsbrieven teruglezen. 

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief november 2019

 

Bent u geïnteresseerd om onze nieuwsbrief te ontvangen? Stuur dan even een mail naar info@greenports-nederland.nl. Dan voegen wij u toe aan de mailinglijst. 

Fotomateriaal voor deze website is beschikbaar gesteld door Glastuinbouw Nederland, Westland marketing, Flower Science, Greenport Aalsmeer, Greenport West-Holland, Koppert, Topsector T&U, ZLTO, World Horti Center en de Provincie Zuid-Holland.

Tuinbouw akkoord

Greenports Nederland werkt aan een tuinbouw akkoord met een horizon van 10 jaar. Deze wordt samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een agenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities.

Meer dan honderd experts, ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en bestuurders hebben hieraan meegewerkt. Komende periode gaan we aan de slag met de tuinbouw agenda. Deze agenda is dus niet alleen geschreven voor de tuinbouwondernemers maar voor alle betrokkenen bij de tuinbouw.

Met andere woorden: Samen aan de slag!

Via deze link kunt u de Nationale Tuinbouwagenda digitaal bekijken. Wilt u een exemplaar via de post ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar info@greenports-nederland.nl