Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Samenwerken is Groeien

Stichting Greenports Nederland is op 14 december 2018 opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland. Op 14 maart 2019 is het eerste Tuinbouwakkoord door meer dan 35 partijen ondertekend.

Overzicht Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020 

Nieuwsbrieven Greenports Nederland

Wilt u de nieuwsbrief direct in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een berichtje naar info@greenports-nederland.nl

Lees meer

Nationale Tuinbouwagenda

download hier de digitale versie van de Tuinbouwagenda

Lees meer

Nationale Tuinbouwagenda
Greenports Nederland werkt aan een Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Deze is samen met de regionale greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een Tuinbouwagenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “Koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities.

Meer dan honderd experts, ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en bestuurders hebben hieraan meegewerkt. Komende periode gaan we aan de slag met de Tuinbouwagenda. Deze agenda is dus niet alleen geschreven voor de tuinbouwondernemers maar voor alle betrokkenen bij de tuinbouw.

Met andere woorden: Samen aan de slag!

Wilt u een exemplaar via de post ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar info@greenports-nederland.nl.

Het tuinbouwcluster neemt zelf initiatief om haar toekomst veilig te stellen, het heeft een gezonde uitgangspositie en wil die behouden en uitbouwen. Zij wil de doorbraken en versnellingen realiseren die de komende 10 jaar nodig zijn. Het cluster doet dit via publiek-private samenwerking op de majeure transitiethema‘s, via agendering van knelpunten en door deze gezamenlijk op te lossen.

Dit Tuinbouwakkoord richt zich op acht thema's, waarbij het in praktijk brengen van circulaire tuinbouw de rode draad is. Onze prioriteiten zijn:

  1. Klimaat neutrale energie
  2. Ruimtelijke inrichting
  3. Verslogistiek
  4. Gezonde planten
  5. Gezonde mensen
  6. Innovatie
  7. Arbeidsmarkt & Onderwijs
  8. Internationalisering

Fotomateriaal voor deze website is beschikbaar gesteld door Glastuinbouw Nederland, Westland marketing, Flower Science, Greenport Aalsmeer, Greenport West-Holland, Koppert, Topsector T&U, ZLTO, World Horti Center en de Provincie Zuid-Holland.

Farm to Fork

Het tuinbouwcluster biedt oplossingen die wereldwijd nodig zijn voor gezonde samenlevingen. De hoogwaardige en uiterste efficiënte Nederlandse tuinbouwsector kan een gidsrol spelen bij het behalen van de Europese duurzaamheidsambities. Greenports Nederland heeft een ambitiedocument opgesteld in samenspraak met het bedrijfsleven, de tuinbouwprovincies en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Deze kunt u hier downloaden.  Er is ook een Engelse versie beschikbaar.