Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Raad van Advies

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft zich via zeven regionale Greenports en tuinbouwregio’s publiek/privaat verenigd in Greenports Nederland en is via diverse landelijke brancheorganisaties verenigd in PlantNet International. Eén van de negen door de Nederlandse overheid erkende nationale topsectoren is de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).  

Greenports Nederland, PlantNet International en Topsector T&U willen met een triple helix opzet van ondernemers, overheden, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen de tuinbouw verbinden middels een gezamenlijke nationale tuinbouwagenda. Daarin worden de ambities voor het (verder) verduurzamen en het versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector vormgegeven.  

De Raad van Advies is het strategisch platform van Greenports Nederland, de opdrachtgever van de Nationale Tuinbouwagenda en bespreekt op reguliere basis de voortgang met de minister van LNV. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

 • Total Produce, Michel Jansen (voorzitter)
 • Royal FloraHolland, Stefanie Miltenburg (vice voorzitter)
 • Rutger Lommerse is ondersteunend als secretaris / programma manager.

De Raad van Advies bestaat uit:

 • Best Fresh Group, Mart Valstar
 • Enza zaden, Hein Bemelmans
 • Glastuinbouw Nederland, Adri Bom-Lemstra (vz)
 • Greenport Aalsmeer, Gido Oude Kotte
 • Greenport Boskoop, Kees van Velzen
 • Greenport Duin- en Bollenstreek, Gerard Mostert
 • Greenport Gelderland, Peter Drenth
 • Greenport Noord-Holland Noord, Ilse Zaal
 • Greenport Venlo, Lia Roefs
 • Greenport West-Holland, Meindert Stolk
 • HAS Hogeschool, Toine Hattink
 • HBO Groen, Bastiaan Pellikaan
 • Hogeschool InHolland, Bart Combee
 • Koppert Biological Systems, Peter Maes
 • LTO, Nico Verduin
 • MBO Groen, Rien van Tilburg
 • PlantNet International
 • Ministerie LNV, Marije Beens
 • Rabobank, Carin van Huët
 • Topsector T&U, Jaap Bond
 • WUR (namens Topsector T&U), Ernst vd Ende

Greenports Nederland is opgestart met ondersteuning van provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland.