Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Raad van Advies

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft zich via zeven regionale Greenports en tuinbouwregio’s publiek/privaat verenigd in Greenports Nederland en is via diverse landelijke brancheorganisaties verenigd in PlantNet International. Eén van de negen door de Nederlandse overheid erkende nationale topsectoren is de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).  

Greenports Nederland, PlantNet International en Topsector T&U willen met een triple helix opzet van ondernemers, overheden, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen de tuinbouw verbinden middels een gezamenlijke nationale tuinbouwagenda. Daarin worden de ambities voor het (verder) verduurzamen en het versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector vormgegeven.  

De Raad van Advies is het strategisch platform van Greenports Nederland, de opdrachtgever van de Nationale Tuinbouwagenda en bespreekt op reguliere basis de voortgang met de minister van LNV. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

 • Total Produce, Michel Jansen (voorzitter)
 • Royal FloraHolland, Stefanie Miltenburg (vice voorzitter)
 • Rabobank, Arne Bac (DB-Lid)
 • Rutger Lommerse is ondersteunend als secretaris / programma manager.

De Raad van Advies, onder voorzitterschap van Adri Bom-Lemstra, bestaat uit:

 • Anthos (via PNI), Henk Westerhof
 • AVAG (via PNI), Annie van de Riet
 • Best Fresh Group, Mart Valstar
 • Glastuinbouw Nederland, Adri Bom-Lemstra
 • Glastuinbouw Nederland, Ruud Paauwe
 • Greenport Aalsmeer, Gido Oude Kotte
 • Greenport Aalsmeer, Ronald van den Breevaart
 • Greenport Boskoop, Kees van Velzen
 • Greenport Boskoop, Andries Middag
 • Greenport Duin&Bollenstreek, Gerard Mostert
 • Greenport Duin&Bollenstreek, Andries Middag
 • Greenport Gelderland, Rian Verwoert
 • Greenport Gelderland, Dick Koorn
 • Greenport Noord Holland Noord, Rien van Tilburg
 • Greenport Noord Holland Noord, Jeroen Noot
 • Greenport Venlo, Rudy Tegels
 • Greenport West-Holland, Meindert Stolk
 • Greenport West-Holland, Jolanda Heistek
 • GroenPact (MBO en HBO Groen), Bastiaan Pellikaan
 • GroentenFruit Huis (via PNI), Janine Luten
 • Incotec Europe bv, Erik Jan Bartels
 • KAVB, Jaap Bond
 • Koppert Biological Systems, Peter Maes
 • LTO Noord, Nico Verduin
 • Ministerie LNV, Marije Beens
 • Ministerie LNV, Floris Leijdekkers
 • Plantum (via PNI), Niels Louwaars
 • Provincie Gelderland, Bart van Moorsel
 • Provincie Gelderland, Peter Drenth
 • Provincie Limburg, Lia Roefs
 • Provincie Limburg, Annemiek Canjels
 • Provincie Noord-Holland, Ilse Zaal
 • Provincie Noord-Holland, Wendy Ates-Janssens
 • Provincie Zuid-Holland, Meindert Stolk
 • Provincie Zuid-Holland, Hanneke van Nistelrooij
 • Rabobank Nederland, Carin van Huët
 • Topsector T&U, Jaap Bond

Greenports Nederland is opgestart met ondersteuning van provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland.