Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

GreenBoard

Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft zich via zeven regionale Greenports en tuinbouwregio’s publiek/privaat verenigd in Greenports Nederland en is via 10 landelijke brancheorganisaties verenigd in Tuinbouw NL. Eén van de negen door de Nederlandse overheid erkende nationale topsectoren is de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).  

Greenports Nederland, Tuinbouw NL en Topsector T&U willen met een triple helix opzet van ondernemers, overheden, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen de tuinbouw verbinden middels een gezamenlijke nationale tuinbouwagenda. Daarin worden de ambities voor het (verder) verduurzamen en het versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector vormgegeven.  

De GreenBoard is het strategisch platform van Greenports Nederland, de opdrachtgever van de Tuinbouw Agenda en bespreekt op reguliere basis de voortgang met de Minister van LNV. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

Rutger Lommerse is ondersteunend als Secretaris / Programma manager.

Rutger Lommerse

Rutger Lommerse is secretaris van Greenports Nederland. U kunt contact met hem opnemen via rutger.lommerse@greenports-nederland.nl

De GreenBoard bestaat uit:

 • Enza zaden, Hein Bemelmans
 • Glastuinbouw Nederland, Sjaak van der Tak
 • Greenport Aalsmeer, Gido Oude Kotte
 • Greenport Boskoop, Kees van Velzen
 • Greenport Duin- en Bollenstreek, Gerard Mostert
 • Greenport Gelderland, Peter Drenth
 • Greenport Holland, Niek Jan van Kesteren
 • Greenport Noord-Holland Noord, 
 • Greenport Venlo, Hubert Mackus
 • Greenport West-Holland, Adri Bom
 • Hogeschool InHolland, Marcel Nollen
 • Koppert Biological Systems, Peter Maes
 • LTO, Nico Verduijn
 • MBO Groen, Rien van Tilburg
 • Ministerie LNV, Marjolijn Sonnema
 • Rabobank, Carin van Huët
 • WUR (namens Topsector T & U), Ernst vd Ende

Greenports Nederland is opgestart met ondersteuning van provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland.