Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nationale Tuinbouwagenda

Circulaire tuinbouw in de praktijk: de prioriteiten van de tuinbouw verenigd in Greenports Nederland

De Nationale Tuinbouwagenda is een weerslag van de overkoepelende prioriteiten die we als tuinbouwcluster zien om onze sector te verduurzamen en de concurrentiepositie te versterken.

In de eerste Nationale Tuinbouwagenda – onderlegger bij het Tuinbouwakkoord - staan de ambities en prioriteiten van Greenports Nederland die aansluiten op de visie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ‘Waardevol en verbonden’ en het nationale Klimaatakkoord. De zes prioriteiten zijn duurzame gebiedsontwikkeling, verslogistiek, gezonde planten-gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt & onderwijs en internationalisering.

Meer dan honderd experts, ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en bestuurders hebben aan het akkoord meegewerkt. We zijn nu intensief aan de slag met de Tuinbouwagenda. Deze agenda is dus niet alleen geschreven voor de tuinbouwondernemers maar voor alle betrokkenen bij de tuinbouw.

Met andere woorden: Samen aan de slag!

Via deze link kunt u de Nationale Tuinbouwagenda digitaal bekijken. Wilt u een exemplaar via de post ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar info@greenports-nederland.nl.