Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nationale Tuinbouwagenda

Greenports Nederland werkt aan een Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Deze wordt samen met de regionale greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een agenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities.

Meer dan honderd experts, ondernemers, wetenschappers, ambtenaren en bestuurders hebben hieraan meegewerkt. Komende periode gaan we aan de slag met de Tuinbouwagenda. Deze agenda is dus niet alleen geschreven voor de tuinbouwondernemers maar voor alle betrokkenen bij de tuinbouw.

Met andere woorden: Samen aan de slag!

Via deze link kunt u de Nationale Tuinbouwagenda digitaal bekijken. Wilt u een exemplaar via de post ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar info@greenports-nederland.nl.