Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Contact

Greenports Nederland

Bezoek- en postadres: 
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
010-3076794

Wij zijn bereikbaar via:
Rutger Lommerse, secretaris
rutger.lommerse@greenports-nederland.nl

Rob van Ruiten, procesmanager
rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl

Swetta Mul, communicatie
communicatie@greenports-nederland.nl 

Yvette Nikolic, secretariaat
info@greenports-nederland.nl 

Kamer van Koophandel nr 73343021

Greenports Nederland

Greenports Nederland is een overkoepelende netwerkorganisatie voor de tuinbouw. Het is de plek waar we samen met de partners overeenstemming kunnen bereiken over ieders inzet voor het succesvol aangaan en afronden van de nationale uitdagingen waarvoor we staan, zoals het realiseren van een klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van de productie en logistiek, goede mogelijkheden realiseren voor een gezonde teelt en consumptie en blijven beschikken over voldoende arbeidskrachten.

Greenports Nederland is een triple-helixorganisatie. In Greenports Nederland werken dan ook de regionale greenports, brancheorganisaties en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het Rijk, provincies en gemeentelijke overheden en de onderwijs- en kenniswereld samen.

Samenstelling Thematafel Energie

 • Janine Luten (GroentenFruit Huis)
 • Susanne Görtz (LLTB)
 • Gerard Mostert (Gemeente Duin & Bollenstreek)
 • Adri Bom-Lemstra (Glastuinbouw Nederland)
 • Bastiaan Pellikaan (Aeres)
 • Cinthia Laarhoven (GroentenFuit Huis)
 • Ronald van den Breevaart (GP Aalsmeer)
 • Andries Middag (GP Duin & Bollenstreek/GP Boskoop)
 • Gerard van Oosten (GP West-Holland)
 • Vacature (Groenpact)
 • Rutger Lommerse (GPNL)

Samenstelling Thematafel Internationalisering

 • Ilse Zaal (Provincie Noord-Holland)
 • Erik Jan Bartels (Incotec)
 • Annette van de Wijering (RVO)
 • Gert Stiekema (Topsecor)
 • Peter Ravensbergen (WUR)
 • Annie van de Riet (AVAG)
 • Leo Lievaart (Royal Brinkman)
 • Ronald van den Breevaart (GP Aalsmeer)
 • Henk Westerhof (Royal Anthos)
 • Rutger Lommerse (GPNL)

Samenstelling Thematafel Gezonde Planten

 • Jaap Bond (KAVB)
 • Nico Verduin (LTO Noord)
 • Arne Bac (Rabobank)
 • Peter Maes (Koppert)
 • Niels Louwaars (Plantum)
 • Helma Verberkt (Artemis)
 • Erik Jan Bartels (Incotec)
 • Adri Bom-Lemstra (Glastuinbouw NL)
 • Rutger Lommerse (GPNL)

Samenstelling Thematafel Ruimtelijke Inrichting

 • Meindert Stolk (Provincie Zuid-Holland)
 • Carin van Huët (Rabobank)
 • Jack Groenewegen (FVO)
 • Stefanie Miltenburg (Royal FloraHolland)
 • Albert Abee (Gemeente Westland)
 • Rudy Tegels (Gemeente Horst aan de Maas)
 • Pieter van Maaren (Gemeente Zaltbommel)
 • Jean Aerts (Glastuinbouw Nederland)
 • Aad Sonneveld (FVO)
 • Theo Meskers (Gemeente Hollandse Kroon)
 • Floris Leijdekkers (LNV)

Samenstelling Thematafel Energie

 • Hans van den Berg (Glastuinbouw Nederland)
 • Nellie-Anne Guijt (Provincie ZH/Greenport West-Holland)
 • Jeroen Larrivee (Provincie NH/Greenport NHN & Aalsmeer)
 • René Gomersbach (Rabobank)
 • Jolanda Heistek (Greenports Nederland)
 • Rob van Ruiten (Greenports Nederland)

Samenstelling Thematafel Verslogistiek

 • Michel Jansen (Total Produce)
 • Janine Luten (GroentenFruit Huis)
 • Ronald van den Breevaart (GP Aalsmeer)
 • Coen Hubers (TU Delft, LDE)
 • Dave Meens (Provincie Limburg)
 • Daco Sol (GroentenFruit Huis)
 • Leandra Schmitz (Liof)
 • Rob van Ruiten (Greenports Nederland)

Samenstelling Thematafel Gezonde Mensen

 • Kees van Velzen (GP Boskoop)
 • Rob Baan (Koppert Cress)
 • Albert Haasnoot (Royal FloraHolland)
 • Rob van Ruiten (Greenports Nedrland)

  

Evenementen agenda