Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Contact

Greenports Nederland

Bezoek- en postadres: 
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
010-3076794

Wij zijn bereikbaar via:
Rutger Lommerse, secretaris
rutger.lommerse@greenports-nederland.nl

Rob van Ruiten, procesmanager
rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl

Sytse Berends, communicatie
communicatie@greenports-nederland.nl 

Yvette Nikolic, secretariaat
info@greenports-nederland.nl 

Kamer van Koophandel nr 73343021

Greenports Nederland

Greenports Nederland is een overkoepelende netwerkorganisatie voor de tuinbouw. Het is de plek waar we samen met de partners overeenstemming kunnen bereiken over ieders inzet voor het succesvol aangaan en afronden van de nationale uitdagingen waarvoor we staan, zoals het realiseren van een klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van de productie en logistiek, goede mogelijkheden realiseren voor een gezonde teelt en consumptie en blijven beschikken over voldoende arbeidskrachten.

Greenports Nederland is een triple-helixorganisatie. In Greenports Nederland werken dan ook de regionale greenports, brancheorganisaties en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het Rijk, provincies en gemeentelijke overheden en de onderwijs- en kenniswereld samen.