Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Adri Bom-Lemstra blijft voorzitter Greenports Nederland

maandag 10 mei 2021

Adri Bom-Lemstra heeft per 1 mei jl. de overstap gemaakt naar Glastuinbouw Nederland waar zij aan de slag is als voorzitter. Zij werkte daarvoor als gedeputeerde van Zuid-Holland. Sinds oktober 2019 is zij voorzitter van Greenports Nederland. Zij blijft deze functie voortzetten. Bom-Lemstra was nauw betrokken bij het ontstaan van Greenports Nederland.

Greenports Nederland
Greenports Nederland is de overkoepelende netwerkorganisatie van de regionale greenports, landelijke brancheorganisaties, toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Via Greenports Nederland kunnen deze partijen gezamenlijk de regie en afstemming voeren over de aanpak van landelijke dossiers en de uitvoering van regio-overstijgende opgaven. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond. De belangrijkste tuinbouw thema’s zijn Energie, Ruimtelijke Inrichting, Verslogistiek, Innovatie, Arbeid & Onderwijs, Gezonde mensen, Gezonde Planten en Internationalisering.

Nationaal Tuinbouwakkoord
Greenports Nederland werkt aan de uitvoering van het Nationaal Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Het akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. De tuinbouw wordt gezien als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van “de stad gezond en leefbaar maken”.