Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties

woensdag 27 mei 2020

Het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven blijft de internationale handel voor de tuinbouw ontwrichten. Het is gewenst de capaciteit snel op te schroeven om wereldwijd handelsrelaties te behouden, bepleit de Taskforce Logistiek van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Naar de mening van de Taskforce moet de Nederlandse overheid meer investeren om het proces van internationale handel weer op gang te brengen en stabiel te maken.

Het gaat om financiële steun, extra vrachtcapaciteit op belangrijke routes voor de tuinbouw en om extra toegang tot Schiphol voor (vracht)vliegtuigen (meer ‘slots’). De nationale overheid moet een actieve rol spelen bij het weer op gang brengen van het internationale handelsverkeer, meent de Taskforce. “Luchtvracht was een motor van de Nederlandse economie, nu is het de handrem. Door vooruit te investeren, is omzetderving te voorkomen en zijn handelsrelaties te behouden”, licht Taskforce lid Daco Sol (GroentenFruit Huis) toe.

Capaciteit is te beperkt
Logischerwijs heeft transport van medische goederen nu voorrang. Coronamaatregelen decimeerden de luchtvaart. Lock downs en entreeverboden voor personen zorgen ervoor dat passagiersvliegtuigen aan de grond blijven staan. Terwijl tuinbouwproducten daar doorgaans efficiënt op meeliftten (als ‘lowerdeck’ vracht). Op essentiële routes viel meer dan 40% van de luchtvrachtcapaciteit weg. De beperkt beschikbare capaciteit is voor tuinbouwproduct te duur (luchtvrachttarieven stegen fors) en wordt slechts enkele dagen vooruit gemeld. “Daar valt niet op te plannen. We hebben heldere en stabiele prognoses nodig. Gaan we bloemen vernietigen of loont het om te oogsten. Die vraag stellen onze Afrikaanse leden iedere dag”, zegt Taskforce lid Eline van den Berg (Royal FloraHolland).

Komende weken cruciaal
Volgens de Taskforce zijn de komende weken cruciaal om product op plaats van bestemming te krijgen, nu her en der de meeste landen hun coronamaatregelen versoepelen. Gaan handelsrelaties verloren, of zijn ze te bestendigen? Daar draait het om. “KLM, overheid: het is nú tijd voor actie! Start de exportmotor weer op”, luidt de oproep van de Taskforce.

Coronacrisis Tuinbouw
De Taskforce Logistiek maakt deel uit van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie, Pauline Verhagen.

Op de pagina update Coronacrisis Tuinbouw kunt u meer informatie en eerdere persberichten terugvinden.