Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update Coronacrisis Tuinbouw

De coronacrisis troft de tuinbouw hard. Om de impact van de coronacrisis te beperken, tuigden tuinbouworganisaties een gezamenlijke crisisorganisatie op. Tuinbouworganisaties werken ieder hard aan oplossingen voor knelpunten bij ondernemers in hun eigen deelsector. Samen pakken ze collectieve knelpunten op. Hiervoor brengt Greenport Nederland kennis en netwerk bijeen om de gezamenlijke aanpak te coördineren en faciliteren. 

Op deze pagina zullen regelmatige updates worden geplaatst van de vorderingen en resultaten. Deze zullen wij tevens als persbericht naar alle media versturen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling communicatie, Pauline Verhagen via communicatie@greenports-nederland.nl of 06-53353369.

22 januari 2021
Persbericht: Crisisorganistatie tuinbouw over het algemeen tevrede over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip.

21 december 2020
Persbericht: Extra capaciteit nodig voor transport versproducten van en naar het Verenigd Koninkrijk

25 november 2020
Persbericht: Deadline afwikkeling aanvraag tegemoetkoming nabij

17 juni 2020
De deadline voor het aanvragen van een tegemoetkoming van de geleden schade voor de sierteelt en bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw bij RVO is 18 juni 17.00 uur. Ondernemers die zich na dit tijdstip melden komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming. 

12 juni 2020
Nieuwsbrief 10 (download link)

Onderwerpen:

 • Bijstelling extra steunmaatregel
 • Oproep tot verlenging steunmaatregel
 • Position paper
 • Luchtvrachtcapaciteit nu opschroeven voor behoud handelsrelaties
 • Uitzondering op kartelverbod

11 juni 2020
Persbericht: Oproep: "Verleng steunmaatregel voor behoud bedrijven en banen"

15 mei 2020

Nieuwsbrief 9 (download link) 

Onderwerpen:

 • Monitoring pijnpunten en vragen bij steunmaatregel
 • Enquete effectenanalyse 
 • Groen licht voor volgende fase
 • Crisisorganisatie
 • Vlog Jaap Bond
 • Internationale actieagenda VNO NCW en MKB NL
 • Resultaten 'Global Corona Survey' gepubliceerd

8 mei 2020
Persbericht “Effect ‘huzarenstuk’ versterken met vervolgmaatregelen voor tuinbouw”

Via deze link kunt u de Kamerbrief van minister Schouten over de tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 lezen.

Via deze link kunt u naar de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor de tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw om uw aanvraag door te geven. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met RVO. 

1 mei 2020
Nieuwsbrief 8 (download link)

Onderwerpen:

 • Hard gewerkt aan extra steunmaatregel
 • eHerkenning
 • Volgende fase
 • Lange termijn verkenning
 • Geen EU-geld voor sierteelt
 • Extra vrachtcapaciteit uit Kenia
 • Vlog Jaap Bond

21 april 2020
Nieuwsbrief 7 (download link)

Onderwerpen

 • Crisisorganisatie klankbord voor uitwerking extra steunmaatregel
 • NOW - vervolg
 • Verliesrekening
 • GO regeling
 • Overzicht LNV van Noodpakket Covid-19
 • Gesprek met ACM krijgt vervolg
 • Vlog Jaap Bond

14 april 2020
Nieuwsbrief 6 (download link) 

Onderwerpen:

 • Noodfonds wordt specifieke regelingen
 • Steun van banken
 • Handelskredieten
 • Nadere uitwerking tegengaan voedselverspilling
 • Verliesverrekening
 • Naleving maatregelen
 • Platform Helponsoogsten.nl
 • Werkgeverslijn
 • Corona Calculator
 • Schaarste luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven
 • Handig overzicht logistieke ontregeling
 • Cijfers CBS
 • Vlog Jaap Bond

8 april 2020
Nieuwsbrief 5 (download link) 

Onderwerpen:

 • Belangrijke stap voorwaarts, meer nodig
 • Verkennende gesprekken ACM
 • Oproep aan energiebedrijven om bezwaar te maken tegen de verhoging ODE
 • Podcast Nederlands beleid rond corona voor Poolse werknemers
 • In de media

6 april 2020
Nieuwsbrief 4 (download link)

Onderwerpen 

 • Teleurstelling over ODE-maatregelen
 • Meldpunt oneerlijke handelspraktijken
 • Bindend advies over productiebeperking niet toegestaan
 • Werkwijze voor controles aangepast voor keuringsdiensten
 • Vervoer arbeidsmigranten
 • Goed en veilig werken
 • Matchen van vraag en aanbod bij arbeid
 • Platform Zorg om boer en tuinder
 • Openstelling PPS call Topsectoren en MIT regeling
 • Vlog Jaap Bond

1 april
Nieuwsbrief 3 (download link) 

Onderwerpen

 • Borgstellingsfonds
 • Knelpunten NOW 
 • Matchen van vraag en aanbod bij arbeid
 • Samen tegen voedselverspilling
 • Veilig werken
 • Sterreclames
 • Meldpunt oneerlijke handelspraktijken
 • Ondersteun de vrachtwagenchauffeurs

27 maart 2020
Nieuwsbrief 2 (download link)

Onderwerpen

 • Aanvullende steunmaatregelen broodnodig
 • Schaderegistratie
 • Proces Borgstellingsfonds
 • Green Lanes
 • Cruciale beroepen
 • Beschikbaarheid arbeidskrachten
 • Registratie arbeidsmigranten
 • Platform zorg om boer en tuinder
 • Scenario's
 • Promotie

25 maart 2020
Verspreiding
Formulier en handleiding, vrachtbrief uit de markt genomen G&F en vrachtbrief uit de markt genomen sierteelt zijn hieronder te downloaden. Ondernemers kunnen bij vragen of opmerkingen over het formulier bij hun eigen organisatie terecht.
Handleiding registratieformulier schade Crisisteam Tuinbouw
Registratieformulier schade Crisisteam Tuinbouw
Vrachtbrief uit de markt genomen G&F
Vrachtbrief uit de markt genomen sierteelt

20 maart 2020
Nieuwsbrief 1 (download link)

Onderwerpen: 

 • Tuinbouw schakelt snel voor aanpak Coronacrisis
 • Raming eerste schade 5 miljard euro
 • Taskforces Arbeid, Financiën en logistiek
 • Personele knelpunten 
 • Noodkrediet en Noodfonds
 • Wegvallen transportmogelijkheden
 • Werkbezoek minister Schouten

16 maart 2020 
Persbericht: Tuinbouw in acute nood door Coronacrisis

 

Voor ondernemers
Heeft u behoefte aan persoonlijk contact of ondersteuning bij uw bedrijfssituatie? Dan kunt u contact opnemen met de Greenport manager in uw eigen regio. Hieronder ziet u een overzicht van de contactpersonen.

 • Greenport Aalsmeer - Ronald van den Breevaart
 • Greenport Boskoop - Ron Kervezee
 • Greenport Duin- en Bollenstreek - Andries Middag
 • Greenport Gelderland - Dick Koorn
 • Greenport Noord-Holland Noord - Jeroen Noot
 • Greenport West-Holland - Jolanda Heistek
 • Greenport Venlo - Marcel Claus

Ook bij platform Zorg om boer en tuinder kunt u terecht voor een stukje mentale ondersteuning. Hier zitten vrijwilligers klaar die u een luisterend oor kunnen bieden in deze hectische tijden.