Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Crisisorganisatie tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

vrijdag 22 januari 2021

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, Pauline Verhagen.

Evenementen agenda