Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Oproep: "Verleng steunmaatregel voor behoud bedrijven en banen"

donderdag 11 juni 2020

“Verleng de periode waarvoor de extra steunmaatregel voor de tuinbouw van kracht is!” Die oproep doet de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw vandaag bij minister Schouten van LNV en de Tweede Kamer. “Ondernemers in de tuinbouw tonen in deze crisistijd een enorme veerkracht. We zien tegelijkertijd dat vele honderden bedrijven een beroep doen op de steunmaatregel. De omzetderving loopt nog op of is in aankomst. Het is absoluut noodzakelijk de steunmaatregel langer beschikbaar te houden om bedrijven en banen te behouden”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie.

Vandaag debatteert de minister met de Tweede Kamer over de gevolgen van de coronacrisis voor de land- en tuinbouw. De minister zal dan melden hoeveel bedrijven al een aanvraag voor tegemoetkoming indienden bij ‘het loket van RVO’ en welk bedrag ermee gemoeid zal zijn. Naar verwachting wijst dat uit dat het beschikbare budget van 600 miljoen euro niet op gaat. Bond: “Het fonds kan veel bedrijven helpen door de crisis te komen. We zijn hier heel tevreden over. Ondertussen blijven veel ondernemers met grote schade zitten: ze vallen buiten de criteria van de maatregel of krijgen slechts een deel vergoed én verliezen lopen nog verder op. Om die reden moet de maatregel voor een langere periode werkzaam zijn. Net als met andere noodmaatregelen gebeurt. We moeten een grotere groep ondernemers met aanzienlijke schade alsnog kunnen helpen.”

Verklaarbaar
Voor de crisisorganisatie is een forse onderuitputting verklaarbaar. De sector is heel actief en inventief geweest met publieks- en afzetcampagnes en speelde snel in op heropende afzetkanalen. Hierdoor liet de markt herstel zien. Dit beperkt derving van omzet (bij telers) en van brutowinst (bij handel). “Politieke keuzes bij de uitwerking van de steunmaatregel dragen ook bij aan onderuitputting. Vergis je niet, het overgrote deel van de schade dragen ondernemers zelf, ondanks de steunmaatregel! Daarnaast is voor afzetmarkten als horeca en catering voor groentetelers nog geen sprake van herstel. Dit geldt ook voor een aantal bestemmingen voor sierteeltproducten. Voor andere producten komt de moeilijkste periode nog, terwijl de productie in onze cyclische sector gewoon door gaat”, legt Bond uit. Met politieke keuzes doelt hij op het eigen risico van 30% (als ‘drempel’), de tegemoetkoming van 70% op het restant van de schade, de plafonds, de extra criteria voor de voedingstuinbouw en de verrekening met de uitkering uit de NOW-regeling.

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie, Pauline Verhagen.

Op de pagina update Coronacrisis Tuinbouw kunt u meer informatie en eerdere persberichten terugvinden.