Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Extra capaciteit nodig voor transport versproducten van en naar Verenigd Koninkrijk

maandag 21 december 2020

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, Pauline Verhagen.

Evenementen agenda