Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

“Effect ‘huzarenstuk’ versterken met vervolgmaatregelen voor tuinbouw”

vrijdag 8 mei 2020

“Een ‘huzarenstuk’. Die kwalificatie past bij de snelheid waarmee de extra steunmaatregel voor de tuinbouw is uitgewerkt”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw.

Hij is heel tevreden over het voorbereidend proces. Dat verliep in goede en vlotte samenwerking met het ministerie van LNV en RVO. Gisteren ging ‘het loket’ open voor de aanvragen. Na deze mijlpaal werkt de crisisorganisatie aan vervolgmaatregelen. Bond: “We willen uit de beschikbare 600 miljoen euro optimaal effect halen voor behoud van bedrijven en banen.”

Bond is blij met de erkenning van het kabinet voor de bijzondere positie van de tuinbouw. Deze erkenning en de gezamenlijke aanpak van het tuinbouwcluster en het ministerie van LNV en RVO leidden tot de sectorspecifieke maatregel, een unicum. De positie wordt bevestigd door cijfers die de grote impact van de coronacrisis op de tuinbouw laten zien én het feit dat de sector zeer beperkt gebruik kan maken van het pakket generieke maatregelen.

Volgende fase
De crisisorganisatie houdt de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat in de kern gezonde bedrijven niet alsnog omvallen en banen verloren gaan. Er is al een start gemaakt met verzamelen van knelgevallen, waarbij bedrijven waarvoor de regeling bedoeld is, toch niet geholpen zijn. Dat spitst zich vooral toe op bedrijven die leveren aan de foodservice. Er wordt ook gewerkt aan de volgende fase van de ‘crisisbezwering’; dat richt zich op verdere kostenreductie en beperking van de derving van omzet of brutowinst. Naar verwachting blijven coronamaatregelen wereldwijd markten ontwrichten en de prijsvorming negatief beïnvloeden.

Zoeken naar nieuw evenwicht
Het is zoeken naar een nieuw evenwicht in de markt. Productiebeperking kan een voornaam instrument zijn. De Europese Commissie verruimde mededingingsregels tijdelijk (voor onder meer sierteelt); dat biedt kansen. Invulling én financiering van maatregelen moet op nationaal niveau. Bond: “De derving van omzet of brutowinst houdt na mei aan. Juist dan valt voor specifieke groepen tuinbouwbedrijven de seizoenpiek in hun omzet. Ook voor deze bedrijven zoeken we een oplossing middels een vervolg op de sectorspecifieke maatregel. En het is passend voor de solidariteit binnen de tuinbouw die we nastreven met de crisisorganisatie. We willen snel met concrete voorstellen komen. De steunmaatregel moet in de kern gezonde bedrijven helpen overleven, ook na het voorjaar.”

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met afdeling communicatie, Pauline Verhagen.

Op de pagina update Coronacrisis Tuinbouw kunt u meer informatie en eerdere persberichten terugvinden.